• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΔΜΗΕ Α.Ε.' | 29 Φεβρουαρίου 2012, 11:39

    Στο άρθρο 10, να προστεθεί εδάφιο 23 ως εξής: «23. Υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».