• Σχόλιο του χρήστη 'Ζυγανιτίδης Γ.' | 1 Μαρτίου 2012, 11:40

    Θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της νομιμότητας των κτιρίων προ του 1955. Ως γνωστό πριν το 1955 δεν υπήρχε ΓΟΚ... Οπότε θα πρέπει αντίστοιχα να διευκρινηστεί σε ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις τα προ του 1955 θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα και σε ποιες όχι με ρητή αναφορά. Τίθεται μονίμως και εκρεμμεί π.χ. το ερώτημα αν κτίριο προ του 1955 επί ζώνης παραλίας που δεν έχει απαλλοτροιωθεί είναι νομίμως υφιστάμενο ή όχι. Βασικό επίσης ζήτημα μετά την ανασυγκρότηση των Πολεοδομικών είναι ποια Υπηρεσία θα είναι αρμόδια για την βεβαίωση νομίμου περιγράμματος κτιρίων καθώς και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νομοσχεδίου.