• Σχόλιο του χρήστη 'X-G lab+development' | 1 Μαρτίου 2012, 12:05

    ΑΡΘΡΟ 16 παρ1: δίδεται πλάτος αρχιτεκτονικών στοιχείων έως 1/4Δ και κατά συνέπεια έρχεται σε αντίφαση με τα: ΑΡΘΡΟ 11 Παρ 6ιθ και ΑΡΘΡΟ 12 παρ 4ια όπου για αντίστοιχες εφαρμογές δίδεται πλάτος 1/2Δ. παρ 5β: Να διευκρινιστεί αν η αναφορά για έρκερ μεγίστου πλάτους 60εκ., αφορά την προεξοχή από την Ο.Γ.