Άρθρο 16: Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

1. Στις όψεις του κτιρίου επιτρέπονται τόσο για τα νέα κτίρια, όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν χώρους χρήσης του κτιρίου, αρχιτεκτονικές προεξοχές, αρχιτεκτονικά στοιχεία και συστήματα σκίασης μέγιστου πλάτους ίσου με 1/4 Δ.
2. Εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι με τυχόν οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία, ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας όπως πανέλα διάτρητων υλικών, περσίδες κ.α., διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο του κτιρίου.
3. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής μέχρι το 1/10 του πλάτους του δρόμου και όχι περισσότερο των 2.00 μ. και όταν αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή μπορούν να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 5,00 μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου μπορούν να κατασκευάζονται μέχρι πλάτους ¼ Δ.
Για εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία που κατασκευάζονται σε ύψος μικρότερο των 5,00 μ., αλλά πάντοτε μεγαλύτερο από 3,00 μ., αυτοί πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 0,50 μ. μέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή.
4. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση, ακόμα και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους.
5. Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών των κλειστών εξωστών που κατασκευάζονται στις όψεις των κτιρίων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% της αντιστοίχου επιφανείας όψεως
β) Η μέγιστη προεξοχή να μην υπερβαίνει το 0.60 μ.
γ) Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο τοποθετείται σε αυτήν οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 μέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από 3,00 μέτρα από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου.
δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00μ..
6. Σε πεζόδρομους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπεται η κατασκευή των παραπάνω στοιχείων σε ύψος μεγαλύτερο των 3,00 μ. και μικρότερο των 5,00 μ., μετά από βεβαίωση του δήμου ότι δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδρομου. Επιτρέπεται η κατασκευή τους σε μικρότερο ύψος με την προϋπόθεση ότι προβάλλονται επί του εδάφους κατά τρόπο ανιχνεύσιμο από το λευκό μπαστούνι τυφλών ατόμων.
7. Σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα.
Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος μέχρι 1/2 Δ.
8. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων
9. Μεταξύ των ανοιχτών στεγασμένων χώρων, στους εξώστες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων, επιτρέπονται στηθαία και διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών.
10. Κλιματιστικά στοιχεία στις όψεις των νέων κτιρίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οφείλουν να είναι ενσωματωμένα και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου.
Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι πενήντα 50 εκατοστά και μόνο όταν δε μπορούν να τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των τριών μέτρων 3.00 μ από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:47 | Χαριζοπούλου Βάγια , αρχιτέκτονας

  16.3. να προστεθεί «Για τον υπολογισμό του πλάτους των εξωστών εκτός της ΟΓ σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε πλατείες ή διευρύνσεις ως πλάτος του δρόμου,λαμβάνεται ο δρόμος με το μεγαλύτερο πλάτος που συμβάλλει στην πλατεία ή διεύρυνση.»

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:48 | Μανουσάκης Παντελής-Γεώργιος

  Άρθρο 16 §10 Κλιματιστικά στοιχεία στις όψεις των νέων κτιρίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οφείλουν να είναι ενσωματωμένα και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου

  Δεν καταλαβαίνω αυτό το οφείλουν να είναι ενσωματωμένα. Οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών επιβάλλεται να είναι ελεύθερες και άνετα αεριζόμενες για την εύρυθμη λειτουργεία τους. Αν είναι «ενσωματωμένες» όπως κάποιοι καλύπτουν τα θερμαντικά σώματα απλά δεν θα λειτουργούν σωστά ή δεν θα λειτουργούν καθόλου.
  Νομίζω η λύση είναι να τοποθετούνται στον πίσω ακάλυπτο στα σταθερά μη βατά προστεγάσματα (αν είναι δυνατόν βέβαια από την αρχιτεκτονική πρόταση)

 • 5 Μαρτίου 2012, 23:39 | Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Αρθρο 16 § 1 : Για τα συστήματα σκίασης το μέγεθος είναι ανεπαρκές.

 • 5 Μαρτίου 2012, 23:11 | Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 16 § 5 δ: Τα έρκερ προεξέχουν έξω από την οικοδομική γραμμή, και όπως στα κτήρια του μεσοπολέμου, σε πλάτος όσο το πλάτος των εξωστών που προεξέχουν από την Ο.Γ. Το πλάτος των 60 εκ. είναι λίγο, σχεδόν τίποτα. Το μέγεθος της προεξοχής δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το πλάτος του δρόμου και τα επιτρεπόμενα ύψη των κτηρίων.

 • Πρεπει οπωσηποτε να γινει καλυτερη διευκρινιση των ορων του ερκερ.

  Πρεπει να υπολογιζω την επιφανεια του ιχνους του καθε ερκερ ξεχωριστα στην κατοψη ισογειου (ορθη προβολη) να αθροιζω και το αθροισμα αυτο να ειναι μικροτερο της επιφανειας της οψης αυτης;

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:20 | Ευάγγελος Κουρής

  Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

  10. Κλιματιστικά στοιχεία στις όψεις των νέων κτιρίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οφείλουν να είναι ενσωματωμένα και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου.

  Δεν είναι δυνατή η λειτουργία τους σε περίπτωση ενσωματωσής τους στην όψη

 • Να διευκριστεί έαν τα έρκερ προσμετρώνται στον ΣΔ. Επίσης στους ΓΟΚ 55 και 73 τα έρκερ επιτρέπονταν μόνο στις κύριες όψεις. Τώρα επιτρέπονται και εντός των ακαλύπτων, χωρίς όμως να μετράνε στην κάλυψη; Πιστεύω τα έρκερ πρέπει να επιτρέπονται μόνο στις κύριες όψεις.

  Επίσης να διευκριστεί πως συνδυάζεται το έρκερ με το διπλό ενεργειακό κέλυφος. Τα 70εκ του διπλού κελύφους προστίθενται στα 60εκ. που επιτρέπεται να προεξέχει το έρκερ;

 • 4 Μαρτίου 2012, 10:17 | Δημήτρης Οικονομου

  Οταν αναφέρεται στο σχέδιο νομού πως οι ορθές προβολές των ερκερ πρέπει να ειναι κάτω του 20% της επιφάνειας όλης του κτιρίου αυτο σημαίνει πως κανουμε αυτήν την αναγωγή σε κάθε όροφο ξεχωριστά η σε όλους τους ορόφους μαζι; Αν ισχύει το δεύτερο σημαίνει πρακτικά πως όλα τα ερκερ πρέπει να ειναι το ένα πάνω απο το αλλο κατι που αναιρεί σε μεγάλο βαθμό τον σκοπό τους περί εμπλουτισμού της όγκοπλαστικης του κτίσματος.

  Επίσης αν δυο ερκερ δυο διαφορετικών όψεων συνδέονται στο κοινο όριο των πλευρών εξακολουθούν ν πα μην προσμετρώνται στην δόμηση εφόσον πληρούν τις υποχρεωτικές διαστάσεις;

 • παρ.5β. Στη σύγχρονη αρχιτεκτονική οι κλειστοί εξώστες μπορούν να λάβουν ακόμα μεγαλύτερες τιμές προεξοχής και ο περιορισμός στα 0.60μ. έχει να κάνει με τις παραδοσιακές κατασκευαστικές μεθόδους και μορφολογία (π.χ. Πηλιορείτικα αρχοντικά κλπ). Προτείνεται η αύξηση της προεξοχής σε 2μ. και σε καμιά περίπτωση ωστόσο ο κλειστός εξώστης να μην εξέρχεται της Ρυμοτομικής Γραμμής.

  παρ.5γ. …..Σε περίπτωση που η Οικοδομική Γραμμή δεν συμπίπτει με τη Ρυμοτομική Γραμμή (ύπαρξη προκηπίου ή πρασιάς), οι κλειστοί εξώστες επιτρέπεται να εξέρχονται της Ο.Γ. μέχρι το μισό του πλάτους της πρασιάς και με ελάχιστο ελεύθερο ύψος 3μ. από το διαμορφωμένο έδαφος.

  Επίσης, να υπάρξει πρόβλεψη για τις τυφλές όψεις και σόκορα των κτιρίων που «κολλούν» στο όριο του οικοπέδου, ώστε να είναι υποχρεωτική η περαίωσή-πλήρωσή τους με άρτιο αισθητικά τρόπο.
  Ακόμα, για κτίρια με τυφλές όψεις ή σόκορα προς δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο (π.χ. αδόμητο οικόπεδο που απαλλοτριώθηκε για σκοπούς ανάπλασης κ.ά.) να υπάρχει η δυνατότητα για εφαρμογή ειδικής κατασκευής για ανάπτυξη κατακόρυφης φύτευσης (πράσινος τοίχος), σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα για τα πράσινα δώματα (άρ.18).

 • ΑΡΘΡΟ 16
  παρ1: δίδεται πλάτος αρχιτεκτονικών στοιχείων έως 1/4Δ και κατά συνέπεια έρχεται σε αντίφαση με τα: ΑΡΘΡΟ 11 Παρ 6ιθ και ΑΡΘΡΟ 12 παρ 4ια όπου για αντίστοιχες εφαρμογές δίδεται πλάτος 1/2Δ.

  παρ 5β: Να διευκρινιστεί αν η αναφορά για έρκερ μεγίστου πλάτους 60εκ., αφορά την προεξοχή από την Ο.Γ.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 15:15 | Χρυσαυγή Παπαδοπούλου

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΚΑΛΑ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ -ΜΕΧΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ-ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΓΟΚ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΘΡΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ (ΔΗΛ.Π.Χ. ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟ Γ.Ο.Κ. ? ΚΟΝΤΟΛΟΓΙΣ, ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΡΟΒΕΙ, ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Π.Χ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ή ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΔΗΛ. Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ – ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ, ΕΞΩΣΤΕΣ, Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΡΟΣΙΣΜΟ/ΣΚΙΑΣΗ ΝΑ ΜΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ Ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΛΛΑ ΑΔΥΡΗΤΗ ΑΝΑΓΚΗ, ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΜΟΙΑΖΕΙ «ΔΩΡΟ ΑΔΩΡΟ» : ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΩ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞ 80 Τ.Μ. ΒΕΡΑΝΤΑ ΜΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΩ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Π.Χ. ΠΕΡΓΚΟΛΑ Ή ΚΑΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ) ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΥΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΟΥ-ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΝ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ-ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ «ΑΝΑΓΚΗ» «ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ» ? ΑΝ ΔΕ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ. ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΑΝ ΕΠΙΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΑΥΤΩΝ – ΘΑ ΣΕΡΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ……