• Σχόλιο του χρήστη 'Γαβρίλης' | 1 Μαρτίου 2012, 23:59

    Να γίνει πρόβλεψη με την οποία να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενα κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οπόία βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τα οποία εντάχθηκαν στη ρύθμιση των Η/Χ ή των αυθαιρέτων, εφ΄όσον έχουν πληρώσει ολόκληρο το τελικό πρόστιμο, να μπορούν, μετά απο έκδοση αδείας, να νομιμοποιηθούν με την προυπόθεση ότι καλύπτονται απο τις διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού.