• Σχόλιο του χρήστη 'γιάννης βραχάλης' | 3 Μαρτίου 2012, 21:43

    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ 14.ΟΙΚΟΠΕΔΟ . να συμπληρωθεί ως εξής ώστε να κάνει σαφή την αποδοχή των συνενώσεων, και να τυχουν των ευργετικών διατάξεων των μεγάλων οικοπέδων του παρόντος νόμου. "........... ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον τρόπο συνένωσης τους" 22.ελαφρά κατασκευή ο ορισμός ειναι ασαφής και αφήνει περιθώριο γιά αυθαιρετες παραδοχές και αυθαιρετες αμφισβητήσεις . Τι σημαίνει "συμβατική επίλυση".Τι είναι μια σιδεροκατασκευή? τι είναι μια αλουμινοκατασκευή 37.στις δυο τελευταίες λέξεις να σβήσουν τα τελικά σίγμα. (αιτιατική όχι γενική) 48.ελευθερο ύψος η περιγραφή του όρου ταιριάζει περισσότερο στην έννοια του μέσου ελεθερου ύψους , ώστε να καλύπτει και την περίπτωση τής μη οριζόντιας οροφής (κεκλιμμένη,πτυχωτή,καμπύλη κλπ) 58.ΗΜΙΫΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Η περιγραφή φαίνεται να αναφέρεται σε μία ανοιχτή πλαυρά.Τι είναι ο χώρος με δύο συνεχόμενες πλαυρές ανοιχτές?