• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργία Λιβιεράτου' | 13 Ιανουαρίου 2010, 20:50

    Αξιότιμη κα Μπιρμπίλη, Ευχαριστούμε θερμά που μέσω του βήματος της Δημόσιας Διαβούλευσης όλοι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες έχουμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας. Με γνώμονα αφενός την προφανή αναγκαιότητα αύξησης της κάλυψης των ενεργειακών μας απαιτήσεων από τις ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας και αφετέρου την πάγια θέση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση όλου του δυναμικού της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές, έχω επιχειρήσει να εμβαθύνω όσο είναι δυνατόν στη μελέτη του παρόντος σχεδίου νόμου. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, παρατήρησα ότι πουθενά δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις ΑΠΕ αντιμετωπιζόμενες ως σύνολο. Ωστόσο, στο ΄Αρθρο 5 με την παράθεση του πίνακα τιμολόγησης, στον οποίο πλέον αναγράφονται αναλυτικά οι διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών, διαπιστώνω ότι έχει παραλειφθεί η σαφής και ξεχωριστή τιμολόγηση της ενέργειας που παράγεται από τη θάλασσα, της λεγόμενης κυματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που απορρέουν από έγκριτα δημοσιεύματα, από την αντίστοιχη ειδησεογραφία, αλλά και τα αποτελέσματα επιστημονικών μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και εμπορικών εφαρμογών, έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί μια σημαντικά αξιόπιστη τεχνολογία, ώριμη για εμπορική εκμετάλλευση που έχει κερδίσει έδαφος σε πολλές χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το θαλάσσιο δυναμικό της χώρας μας προσφέρεται για την πλήρη αξιοποίησή του ως πηγής ενέργειας, θα ήθελα να επισημάνω την αναγκη κάλυψης αυτού του κενού του νομοσχεδίου με τη συγκεκριμένη και ξεχωριστή αναγραφή της κυματικής ενέργειας στον πίνακα τιμολόγησης, όπως οι υπόλοιπες ΑΠΕ (αιολική, ηλιοθερμική, γεωθερμική ενέργεια κ.λπ.), προτείνοντας μια τιμολογιακή πολιτική αντίστοιχη αυτής των φωτοβολταϊκών, όπως αναφέρει ο κ. Σ. Α. Μαυράκος, καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στην έρευνά του με θέμα "Θαλάσσια Ενέργεια", καθώς είναι αναγκαίες οι σταθερές συνθήκες που θα επιταχύνουν την τεχνολογική εξέλιξη και την εμπορική αξιοποίηση της εν λογω ΑΠΕ ενθαρρύνοντας τους πιθανούς επενδυτές. ΄Αλλωστε, η απόδοση κινήτρων για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αποτελεί βασικό στόχο της Πράσινης Ανάπτυξης, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αυτονόητη αλλά και έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή έξυπνων και καινοτόμων λύσεων που πραγματικά θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών και θα ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη του συνόλου. Ευχαριστώ πολύ.