• Σχόλιο του χρήστη 'Καλαμάτα ευγενια' | 4 Μαρτίου 2012, 23:45

    Παρ. Κθ Η πρόβλεψη ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία που δεν μετράει στο συντελεστη δόμησης θα πρέπει να μη μετράει και στην κάλυψη γιατί δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί σε κτιρια όπου η κάλυψη είναι το ήμισυ της δόμησης και έχουμε διώροφα κτιρια με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται η κατασευη ανελκυστήρα. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις των κτιρίων δεν είναι υποχρεωτική η κατασευη του ανελκυστήρα και ως εκ τούτου δεν θα κατασκευάζεται.