• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Γιαννόπουλος' | 9 Μαρτίου 2012, 23:45

    4.4 Περιοχές επιχειρηματικού τουρισμού τύπου μοτέλ. Περιοχές πέριξ οδικών αξόνων σέ απόσταση μέχρι 10 χιλιόμετρα από βιομηχανίκες περιοχές. Περιοχές πέριξ οδικών αξόνων σέ απόσταση σε ζώνες 20-40 χιλιόμετρα πέριξ μεγάλων αστικών κέντρων άνω των 200.000 κατοίκων. Περιοχές πέριξ λιμένων και αερολιμένων, μεγάλων βιομηχανικών,ενεργειακών, καί αγροκτηνοτροφικών μονάδων σέ απόσταση μέχρι 10 χιλιόμετρα.