• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ' | 9 Μαρτίου 2012, 23:58

    Τα κριτήρια κατηγοριοποίησης του εθνικού χώρου θα έπρεπε να περιλαμβάνουν και κριτήρια που επιτρέπουν την καλύτερη ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να περιληφθούν κριτήρια που αφορούν σε χαρακτηριστικά του χώρου σχετικών με χρήσεις του χώρου που ρυθμίζονται από τα Ειδικά Χωροταξικά ΑΠΕ και βιομηχανίας (π.χ. ύπαρξη ορυκτών πόρων, αιολικό δυναμικό, κλπ.). Έτσι θα προέκυπταν περιοχές όπου η αναμενόμενη σύγκρουση της τουριστικής δραστηριότητας με τη χωροθέτηση ΑΠΕ, βιομηχανικών μονάδων και εξορυκτικών δραστηριοτήτων θα ήταν σοβαρή και θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού ...