• Σχόλιο του χρήστη 'SMENTER LTD' | 12 Μαρτίου 2012, 16:25

    Όσον αφορά τη μέγιστη έκταση ανάπτυξης οργανωμένων χωρικών υποδοχέων τουρισμού, προφανώς από παραδρομή αναγράφεται 0,2%, 0,15% και 0,1% αντί του ορθού 0,2, 0,15 και 0,1 αντίστοιχα, άλλως οι δυνατότητες ανάπτυξης σχετικής υποδομής σε μικρά νησία της τάξεως των 95 τ.χλμ είναι εξαιρετικά περιορισμένες, εάν όχι ήδη εξαντλημένες. Τούτο μεταξύ άλλων θα αντιστρατευόταν τις διατάξεις προηγούμενων νομοθετημάτων που προάγουν τέτοιου είδους επενδύσεις (βλ. ν. 4002/2011 κλπ)