• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΚΒ' | 13 Μαρτίου 2012, 13:54

    Η σκέψη του συντάκτη προφανώς προφανώς διέπεται από την λογική του ενοικιαζομένου δωματίου. Για την Λευκάδα με έκταση 325.000 στρ. η διατιθέμενη, για την ανάπτυξη των οργανωμένων χωρικών υποδοχέων τουρισμού του παρόντος άρθρου έκταση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,1% της επιφάνειας της, δηλ. 325 στρ. και ΤΕΛΕΙΩΣΕ η δυνατότητα άλλων χωρικών υποδοχέων. Ποιά Resort, ποιά Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, Ποιές μεγάλες επενδύσεις. Πάτε Καλά;