• Σχόλιο του χρήστη 'Ν.Χ.' | 14 Μαρτίου 2012, 15:46

    [...] Η προσωπική μου εκτίμηση σε ότι αφορά στα ποσοστά για την μέγιστη έκταση είναι ότι αναγράφονται ως έχουν όχι "...από παράδρομή..." ή από λάθος αλλά συνειδητά. Επίσης στο ισχύον ΕΧΠΣΑΑΤ αναφέρονται ακριβώς τα ίδια μέγιστα ποσοστά (1, 1.5 και 2 τις χιλίοις επί της επιφάνειας των νησιών) ως διαθέσιμη έκταση για την ανάπτυξη ΣΤΚ. Άρα η βασική διαφορά είναι ότι στο μεν ισχύον Πλαίσιο ο περιορισμός αυτός αναφερόταν μόνο στα ΣΤΚ ενώ στην προτείνομενη ΚΥΑ αναφέρεται στο σύνολο της τουριστικής ανάπτυξης (!). Το βασικό ερώτημα είναι αν ο νομοθέτης όντως επιθυμεί την προσέλκυση - πραγματοποίηση νέων τουριστικών επενδύσεων κυρίως με την μορφή ΣΤΚ - ΠΟΤΑ (αλλά και απλών ξενοδοχειακών μονάδων) στις νησιωτικές περιοχές.