• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΚΒ' | 16 Μαρτίου 2012, 14:23

    Ο περιορισμός αυτός και η σκέψη του συντάκτη προφανώς προφανώς διέπεται από την λογική του ενοικιαζομένου δωματίου αφού δεν έχει σκοπό να προστατεύσει τα νησιά από την υπερβολική δόμηση, αλλά να θέσει όριο στο φυσικό μέγεθος –στην εδαφική επιφάνεια- ενός εκάστου Συνθέτου Τουριστικού Καταλύματος Π.Ο.Τ.Α. κλπ. Η λογική του συντάκτη καταλήγει στον παρακάτω τραγέλαφο: Η μέγιστη διατιθέμενη επιφάνεια για την ανάπτυξη ΟΛΩΝ των οργανωμένων χωρικών υποδοχέων τουρισμού του παρόντος άρθρου πχ για το Ιόνιο είναι: - Κέρκυρα με έκταση 592 τ.χλμ, το 0.1% ίσούται με έκταση 592 στρέμματα - Λευκάδα με έκταση 325 τ.χλμ, το 0.1% ίσούται με έκταση 325 στρέμματα - Κεφαληνία με έκταση 781 τ.χλμ, το 0.1% ίσούται με έκταση 781 στρέμματα - Ιθάκη με έκταση 96 τ.χλμ, το 0,2% της ίσούται με 192 στρέμματα - Ζάκυνθος με έκταση 406 τ.χλμ, το 0.1% ίσούται με έκταση 406 στρέμματα και ΤΕΛΕΙΩΣΕ η δυνατότητα άλλων χωρικών υποδοχέων. Ποιά Resort, Ποιά Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, Ποιά γήπεδα γκόλφ στην περιφέρεια Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Ποιές μεγάλες επενδύσεις. Πού συμβαδίζει με την πρόσφατη νομοθεσία (4002/2011 κλπ)για τις τουριστικές επενδύσεις; ΠΡΟΤΑΣΗ 1η: Να υιοθετηθεί αυτό που η ίδια η Κ.Υ.Α., στην σελίδα 26, δέχεται στο για τις Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά: Άρθρο 05: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Ε) Νησιά και παράκτιες περιοχές «Ομάδα III: Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά • Στα νησιά της δεύτερης υποκατηγορίας: - Επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων με τον όρο ότι η κάλυψη τους δεν θα υπερβαίνει το 3% της έκτασης του νησιού, τηρούμενης της λοιπής νομοθεσίας. Δηλ, κατ΄αναλογία να τροποποιηθεί το εδάφιο που αφορά τα 46 νησιά της ομάδος ΙΙ ήτοι: Ε) Νησιά και παράκτιες περιοχές Ομάδα ΙΙ: Πρόταση 1η: - Επιτρέπεται η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων με τον όρο ότι η κάλυψη τους δεν θα υπερβαίνει το 3% (ή κάποιο άλλο που θα λαμβάνει υπ΄όψιν του την ήδη υπάρχουσα δόμηση) της έκτασης του νησιού, τηρούμενης της λοιπής νομοθεσίας. ή Πρόταση 2η : Ρύθμιση οργανωμένων υποδοχέων για τα νησιά των Ομάδων Ι και ΙΙ: Η μέγιστη επιφάνεια για τη χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων (ΟΥ) του άρθρου 9 του παρόντος στα νησιά των Ομάδων Ι και ΙΙ, καθορίζεται ως εξής: - Σε ποσοστό 10% της έκτασης του νησιού για νησιά με έκταση μεταξύ 90 και 100 τ.χλμ. - Σε ποσοστό 7% της έκτασης του νησιού για νησιά με έκταση μεταξύ 101 και 150 τ.χλμ. - Σε ποσοστό 5% της έκτασης του νησιού για νησιά με έκταση μεταξύ 151 και 800 τ.χλμ. Μήν σας τρομάζει το, πχ 10% για τα μικρά νησιά, διότι άς υποθέσουμε οτι ένα νησί έχει έκταση 100 τετ. χιλ. αυτό σημαίνει 10.000 στρ.για Οργανωμένους Υποδοχείς. Για τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (Ν.4002/2011) ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ειδικώς για τα κατοικημένα νησιά,πλην Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου, το 0,10. Εάν μάλιστα ο developer θέλει να πωλήσει το 60% του δομουμένου, πρέπει να κατεβάσει το ποσοστό δόμησης στο 0,05. Αυτό σημαίνει άμεσα και πρακτικά το 90% ή το 95% της έκτασης παραμένη αδόμιτη δια παντός, ούτε 4άρια οικόπεδα ούτε άλλα παρόμοια. Με τον τρόπο αυτό τίθεται όριο στο πόσα συνολικά τετραγωνικά χτίζονται και όχι άν η επένδυση πραγματοποιείται σε πολλά στρέμματα, πράγμα μάλιστα που είναι πάντοτε ζητούμενο, διότι μεγάλες εκτάσεις με χαμηλούς συντελεστές δόμησης, με χωροταξία και υποδομές, δίδουν μιά ελάχιστη διασφάλιση υψηλού ποιοτικά τουρισμού.