• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Καλογερόπουλος' | 1 Σεπτεμβρίου 2012, 17:33

    Στο άρθρο 16 παρ 3 αναφέρεται έναρξη ισχύος των επιθεωρήσεων λεβήτων και κλιματισμού η 1/1/2013 και δίνεται προθεσμία 3 χρόνια ενώ ο ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407 έδινε προθεσμία για τις επιθεωρήσεις λεβήτων και κλιματισμού εντός 4 ετών από δημοσίευση ήτοι μέχρι 9/6/2014. Παίρνοντας υπόψη ότι οι Ελληνες περιμένουν πάντα την τελευταία στιγμή να κάνουν οτιδήποτε και ότι θεωρείται η παράταση αυτονόητη προτείνω η παραπάνω προθεσμία να διαμορφωθεί όπως παρακάτω: Εναρξη ισχύος των επιθεωρήσεων 1/1/2013 Από 1/6/2013 δεν θα μπορεί να εκδοθεί κανένα ΠΕΑ εάν δεν καταχωρείται στο buildingcert.gr για την έκδοση ΠΕΑ και ο αριθμός πρωτοκόλλου της επιθεώρησης λέβητα ή κλιματισμού που να είναι σε ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει αυτοέλεγχος από τους μηχανικούς για την πραγματοποιήση των επιθεωρήσεων λεβήτων και κλιματισμού. Ο έλεγχος για την υποχρέωση συμπλήρωσης ή όχι των αρ. πρωτοκόλλου γίνεται αυτόματα από την στιγμή που στο ΠΕΑ αναφέρεται η ισχύς του λέβητα και η ψυκτική ισχύς (δεν εφαρμόζεται σε κτίρια με θεωρητικά συστήματα) . Για την συμπλήρωση ή όχι του αρ. πρωτοκόλλου επιθεώρησης λέβητα και κλιματισμού να είναι υπεύθυνος ο Επιθεωρητής κτηρίων. Για τα κτήρια που δεν απαιτείται ΠΕΑ (ιδιόκτητες κατοικίες κλπ) τότε να ισχύει η καταληκτική ημερομηνία της 9/6/2014 κατά ΚΕΝΑΚ ή των 3 ετών του παρόντος, άλλως θα επιβάλλεται το πρόστιμο στους ιδιοκτήτες.