• Σχόλιο του χρήστη 'Μαργαρίτης Μακρής' | 3 Σεπτεμβρίου 2012, 11:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η μοναδική διαδικασία (εκτός από το Νόμο) ώστε να γίνει υποχρεωτική η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, είναι η άμεση σύνδεσή τους με την έκδοση του ΠΕΑ για το κτίριο. Χωρίς προηγούμενη επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης/κλιματισμού να καθίσταται αδύνατη η έκδοση ΠΕΑ για το κτίριο (ή τμήμα αυτού). Τόσο απλά.