• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ' | 3 Σεπτεμβρίου 2012, 17:43

    Θα αναρτηθούν ποτέ αποτελέσματα ανά περιοχή; Π.χ. Σπίτια ή διαμερίσματα στην τάδε περιοχή, ανήκουν στις τάδε κατηγορίες με ποσοστά.