• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ' | 3 Σεπτεμβρίου 2012, 17:23
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να υπάρχουν απαραίτητα ΑΦΜ στις πολυκατοικίες και στην ετήσια δήλωση να φαίνεται ο έλεγχος του καυστήρα και η επιθεώρηση όταν γίνεται , αλλιώς να μην την παραλαμβάνει η ΔΟΥ. Αντίστοιχα στις μονοκατοικίες. Αν δεν υπάρχει ή δεν λειτουργεί σύστημα υγρού ή αερίου καυσίμου ή και οποιασδήποτε μορφής καύσης, να υπογράφει ο εκάστοτε διαχειριστής ή ιδιοκτήτης Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υφίσταται ή ότι έχει καταστραφεί και δεν χρησιμοποιείται ή ότι έχει διακοπεί η σύνδεση με την ΕΠΑ, κλπ.