• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλκή Τζαβάρα' | 10 Σεπτεμβρίου 2012, 12:38

    1. Τα προγράμματα / κίνητρα θα πρέπει να γίνονται από δημόσιους φορείς και όχι ιδιωτικές τράπεζες, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, ώστε το όποιο όφελος να το έχουν οι ιδιοκτήτες. Μέχρι σήμερα, ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε σε ιδιωτικές τράπεζες που παρείχαν δήθεν υπηρεσίες!!! 2. Επειδή πολλά κτήρια είναι πολυκατοικίες στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στην κατανάλωση ενέργειας σ’ ένα και μόνο διαμέρισμα. Γι΄ αυτό θα έπρεπε να δίνονται μικρότερα κίνητρα για μικρές βελτιώσεις χωρίς γραφειοκρατία! Πολλά μικρά βήματα είναι προτιμότερα από ελάχιστα μεγάλα!