• Σχόλιο του χρήστη 'X-G lab+development' | 10 Σεπτεμβρίου 2012, 18:38

    1)Η μεθοδολογία υπολογισμού θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα Ευρωπαϊκά στάνταρ. Βασική προϋπόθεση για το σκοπό αυτό είναι ο υπολογισμός καταναλώσεων να ανάγεται στα μ2 ζωτικού χώρου διαβίωσης που είναι ο ωφέλιμος χώρος όπως αυτός ορίζεται στο Γερμανικό κανονισμό (WohnFlaechenverordnung). Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα προσμετρούμε τη συνολική επιφάνεια μαζί με τοιχοποιίες, υποστηλώματα, επενδύσεις κτλ., γεγονός που παρέχει αναληθή ,σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, αποτελέσματα. 2)Η επίτευξη κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση-ψύξη-ΖΝΧ, δεν είναι πρακτικά αξιόπιστη ή εφικτή αν δεν εισαχθεί στο λογισμικό και η μέθοδος πρακτικών επιμετρήσεων της αεροστεγανότητας των κτηρίων. Αυτή είναι και η συνήθης πρακτική στις προηγμένες χώρες της Ευρωζώνης όπου για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού υψηλής απόδοσης, απαιτείται και η μέτρηση της αεροστεγανότητας (Blower door test) η οποία εκτελείται βάση συγκεκριμένου προτύπου. Ενδεικτικά ένα κτήριο με θεωρητικά μηδενικές απώλειες λόγω αγωγής και ακτινοβολίας (U=0,00W/m2K) και μέτριο βαθμό αεροστεγανότητας (n50=3,00 σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα), θα είχε σε ένα μέτριο Ελληνικό κλίμα απαιτήσεις για θέρμανση-ψύξη κοντά στις 15KWh/m2y. Αυτές οι απώλειες θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα να εκτιμώνται λεπτομερέστερα, τουλάχιστον για κτήρια όπου στοχεύεται μεγάλη ενεργειακή εξοικονόμηση. Το κρητίριο αυτό έχει ήδη θεσπιστεί σε χώρες της Ευρωζώνης. Ασφαλώς και μετά την 01.01.2021 η συγκεκριμένη μεθοδολογία θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, οπότε θεωρούμε πως η θέσπιση από τώρα της απαίτησης αυτού του τεχνικού ελέγχου (π.χ. για κτήρια κατηγορίας Α και άνω) , θα προετοιμάσει τον τεχνικό κλάδο.