• Σχόλιο του χρήστη 'Μ.Χ' | 11 Σεπτεμβρίου 2012, 11:35

    Η ανάκληση νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία έγκριση, εφόσον το ΠΕΑ δεν έχει παραδοθεί στον ιδιοκτήτη/συμβολαιογράφο/εφορία/τράπεζα και δεν έχει επίσημα καταχωρηθεί είτε στο συμβόλαιο αγοροπωλησίας, είτε στο μισθωτήριο, είτε στην τράπεζα για το πρόγραμμα εξ οικονομώ κατ οικο.