• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Ευθυμιάδης' | 12 Σεπτεμβρίου 2012, 13:00

    Το άρθρο αυτό χρειάζεται συμπλήρωση με μία τρίτη παράγραφο, όπως αυτή προδιαγράφεται από την νέα Οδηγία, ως εξής : "3. Αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης που γίνεται κατά την παράγραφο 2 δείξει ότι οι ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης είναι σημαντικά χαμηλότερες από πλευράς ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, το οικείο κράτος μέλος δικαιολογεί τη διαφορά γραπτώς στην Επιτροπή με την έκθεση της παραγράφου 2, η οποία συνοδεύεται, αν η διαφορά είναι αδικαιολόγητη, από ένα σχέδιο που αναφέρει τα κατάλληλα μέτρα που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη διαφορά μέχρι την επόμενη επανεξέταση των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, ως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1." Η ανωτέρω παράγραφος είναι απαραίτητη ώστε η Διοίκηση να προσαρμοστεί ακριβώς στο πνεύμα και το γράμμα της Οδηγίας και να μην θεσπίζει αυθαιρέτως ελάχιστες ή υποχρεωτικές απαιτήσεις χωρίς αυτές να δικαιολογούνται από το κριτήριο της ελάχιστης δαπάνης σε επίπεδο κύκλου ζωής.