• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Ευθυμιάδης' | 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με την νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ για την «ενεργειακή απόδοση κτιρίων» με την οποία αντικαθίσταται η παλαιότερη οδηγία 2002/91/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρεύεται για πρώτη φορά στο θέμα αυτό και καθορίζει πλέον με αρκετή σαφήνεια την μεθοδολογία αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Επί τέλους η Ευρωπαϊκή Ενωση υπερέβη τα συμπλέγματα και υιοθέτησε για πρώτη φορά με σαφήνεια την μέθοδο του κτιρίου αναφοράς η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά από την ASHRAE και καλεί όλα τα κράτη μέλη να προσαρμοστούν σε αυτή. Επομένως δικαιώνονται πανηγυρικά οι θέσεις της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ για τον ΚΕΝΑΚ επί προεδρίας Γ. Αλαβάνου η οποία για πρώτη εισηγήθηκε και διαμόρφωσε με σαφήνεια τα κριτήρια για την μέθοδο του κτιρίου αναφοράς στον ΚΕΝΑΚ και μάλιστα σε αντίθεση με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Μάλιστα η προτεινόμενη μέθοδος του κτιρίου αναφοράς από την νέα οδηγία και τον συμπληρωματικό κανονισμό 244/2010 της Επιτροπής, είναι η ίδια με εκείνη την οποία πρότεινε η ανωτέρω ομάδα εργασίας του ΤΕΕ, όχι όμως με αυτή η οποία τελικώς αυτή διαμορφώθηκε στον ΚΕΝΑΚ όπως επεξηγείται στα επόμενα άρθρα.