• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Κοντούλης' | 12 Σεπτεμβρίου 2012, 23:00
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σχετικά με την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεσης για τα δεδομένα και τις παραδοχές των υπολογισμών, καθώς και τα αποτελέσματά τους, το χρονικό περιθώριο της πενταετίας είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Δεδομένου ότι έχουμε στόχο κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020, οι σχετικές εκθέσεις θα πρέπει να υποβάλονται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν την τετραετία (και όχι πενταετία), ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σταδιακή προσέγγιση στα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.