• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ' | 13 Σεπτεμβρίου 2012, 21:00

    Αγαπητέ κύριε Υπουργέ και κύριοι Τεχνικοί Σύμβουλοι - Νομοθέτες, Στην ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης ζητάτε από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή να λάβει υπ' όψιν του τα δεδομένα του εκάστοτε συντηρητή, δηλαδή βαθμό απόδοσης λέβητα-καυστήρα κλπ. Με ποιο σύστημα θα πιστοποιούνται αυτές οι μετρήσεις για την ορθότητα - εγκυρότητά τους και πως θα διακριβώνονται τα εν λόγω όργανα μετρήσεων; Επίσης με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η ικανότητα του εκάστοτε συντηρητή να διενεργεί τέτοιου είδους μετρήσεις και να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα; Προτείνω: - Η ανωτέρω διαδικασία μετρήσεων, όσο αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, να περάσει αυστηρά στους Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. και Π.Ε., για όλα τα επίπεδα ισχύος, με ταυτόχρονη δημιουργία βάσης δεδομένων οργάνων μετρήσεων σε κρατικό φορέα με απόδοση μοναδικού αριθμού με ψηφίο ελέγχου σε κάθε διακριβωμένο - πιστοποιημένο όργανο, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται για ορισμένα όργανα μετρήσεων των ηλεκτολόγων μέσω των συλλόγων τους. - Η διακρίβωση - πιστοποίηση των οργάνων να είναι υποχρεωτική και στο πρόγραμμα έκδοσης ΠΕΑ να υπάρχουν αντίστοιχα πεδία για την καταχώριση των αριθμών των εν λόγω οργάνων που χρησιμοποιούνται για την εκάστοτε επιθεώρηση. Χωρίς τη συμπλήρωσή τους και τον on line έλεγχο εγκυρότητάς τους να μην είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού.