• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ' | 13 Σεπτεμβρίου 2012, 22:23

    Προτείνω την αναπροσαρμογή των τιμών προς τα επάνω για να ληφθούν υπ' όψιν τα κοστολόγια (χρήση, απόσβεση, συντήρηση, πιστοποίηση) των απαιτούμενων οργάνων