• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' | 14 Ιανουαρίου 2010, 15:42

    Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2010 ΑΠΟ: ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για τις Α.Π.Ε., έχω την τιμή να σας υποβάλλω την πρότασή μου. Την δυνατότητα να κάνω αυτή την πρόταση την έδωσε η επιστημονική μου εξειδίκευση στο αντικείμενο και τα περισσότερα από 100 έργα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας που κατασκεύασα στα 35 χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, εξοικονομώντας συνολικά από την αγορά και το περιβάλλον 2.000.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συνολική ετήσια κατανάλωση σε ορυκτά καύσιμα στην χώρα μας είναι 21.455.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα παράγεται Βιομάζα 4.290.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου και μεγάλη ποσότητα καταστρέφεται (καίγεται) ελεύθερα στους αγρούς (αν και η ελεύθερη καύση απαγορεύεται) ενώ μεγάλο επίσης μέρος καταλήγει στις χωματερές. Από την ποσότητα αυτή εύκολα και με μηχανικά μέσα μπορεί να συλλεχθεί το 70% ήτοι 3.000.000 τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου. Η παραγωγή αυτή κατανέμεται σε όλες τις περιοχές της επικράτειας και η ενεργειακή της αξιοποίηση θα συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Το μειονέκτημα της Βιομάζας λόγω του χαμηλού ενεργειακού της περιεχομένου ανά μονάδα όγκου, μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία ακτίνα της τάξεως των 30 έως 40 km. Έτσι εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία στην προμήθεια της ενέργειας εφ’ όσον αυτή αναγκαστικά μπορεί μόνον να αξιοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο. Είναι προφανή τα πολλαπλασιαστικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν. Επίσης θα καλυφθεί μέρος των σημερινών αναγκών των κατοίκων της περιοχής χωρίς να υποθηκεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Συμπερασματικά τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν είναι: 1.Λύση του περιβαλλοντικού προβλήματος (κίνδυνοι πυρκαγιάς, ρύπανση, δυσοσμία, σήψη κ.α.) 2.Συμβολή στην διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος. 3.Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη 4.Ανεξαρτησία στην προμήθεια της ενέργειας Συνήθως η Βιομάζα που είναι διαθέσιμη σε μία ακτίνα των 30 έως 40 km μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε καύσιμο για μία μονάδα Σ.Η.Θ. της τάξεως των 4 έως 6 MWel ήτοι θερμικής ισχύος 20 έως 25 MWth . Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν για την συλλογή και την επεξεργασία της Βιομάζας, το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που θα απαιτηθεί για την λειτουργία και την συντήρηση της μονάδος, επίσης το επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό που θα απαιτηθεί για την αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας για χρήση π.χ. θερμοκήπια, ανθοκήπια, καλλιέργεια σπαραγγιών, τηλεθέρμανση, τηλεψύξη, συλλογή CO2 από τα καυσαέρια για χρήση στην παραγωγή των προϊόντων των θερμοκηπίων, αφαλατώσεις νερού σε περιοχές όπου απαιτείται, καλλιέργεια μονάδων μανιταριών κ.λ.π. είναι σημαντικές. Το κόστος συλλογής κ.λ.π. της Βιομάζας εκτιμάται ότι θα είναι 70 €/τόνο ξηρής ουσίας (από εμπειρία) και στην περίπτωση του pellets 140 €/τόνο για μεγάλο καταναλωτή (από την αγορά). Το κόστος κατασκευής μιας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) δυναμικότητας 1 MWel έως 6 MWel είναι 3.800.000 € έως 4.200.000 € / MWel ανάλογα με το μέγεθος και την τεχνολογία. Η ελληνική συμμετοχή στην τεχνογνωσία και την κατασκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μιας τέτοιας μονάδος θα είναι περισσότερο από 70%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδότηση είναι 40% και για να είναι βιώσιμη οικονομικά μια τέτοια μονάδα θα πρέπει η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι περίπου 180 €/MWh. Σας ευχαριστώ θερμά που μου δώσατε αυτήν την ευκαιρία και παραμένω στην διάθεσή σας για κάθε εξειδικευμένη συμπληρωματική πληροφορία. Με εκτίμηση, Για την ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. Νικόλαος Φιλιππόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος www.biomass.com.gr info@nphilippopoulos.gr