• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 18 Απριλίου 2013, 00:37

    Στη παράγραφο 2 αναφέρεται: α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 1, 10 και 11 του άρθρου 11 απαιτείται και η υποβολή αίτησης στην επιτροπή του άρθρου 12 με συνημμένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 12. Tα αναφερόμενα δικαιολογητικά αφορούν τις πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες δεν δύνανται να τύχουν υπαγωγής εντος παραδοσιακών οικισμών σύμφωνα με τη πιο κάτω παρ. 6 του ιδίου αρθρου: 6. Σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών του άρθρου 12. Αρα προς αποφυγή σύγχυσης απαιτείται μια επισήμανση στη παρ. 2.α του άρθρου 13.