Άρθρο 13: Αυθαίρετες Κατασκευές και Χρήσεις σε Παραδοσιακό Οικισμό

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος και έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού, του οικισμού ή τμήματος πόλης, ως παραδοσιακού.
2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος και έχουν ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 1, 10 και 11 του άρθρου 11 απαιτείται και η υποβολή αίτησης στην επιτροπή του άρθρου 12 με συνημμένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 12.
β. Μετά την εξέταση των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στον παρόντα νόμο η επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης.
γ. Η επιτροπή του άρθρου 12 μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 25. Επίσης η επιτροπή μπορεί να προβεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής.
δ. Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, εφ’ όσον απαιτείται. Στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας αυτή εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με θεώρηση της σχετικής οικοδομικής άδειας ή με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής η επιτροπή του άρθρου 12 επανεξετάζει το θέμα και αποφαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στη ρύθμιση του παρόντος.
3. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής του άρθρου 12του παρόντος νόμου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2α του παρόντος άρθρου και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.
4. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 21, πέραν της καταβολής του 30% του ποσού του προστίμου, αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη.
5. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος ανεξάρτητων νέων κατασκευών πέραν των τυχόν υφισταμένων κτισμάτων μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού οι οποίες έχουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης.
6. Σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών του άρθρου 12.
7. Η επιτροπή μετά τη θετική κρίση της ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής.

 • 28 Απριλίου 2013, 08:52 | fani

  ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ)
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4014/11, ΟΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν4030/11 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ. ΤΟ ΠΛΑΙΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ? Ο ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ? ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΟΡΟΦΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΙΣΟ ΟΧΙ? ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΟ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝΤΑ ΝΟΜΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 4030/11. ΕΞΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΝΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 28 Απριλίου 2013, 08:15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤ.

  ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ)
  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4014/11, ΟΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν4030/11 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ. ΤΟ ΠΛΑΙΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ? Ο ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ? ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΟΡΟΦΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΙΣΟ ΟΧΙ? ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΟ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΩΝΤΑ ΝΟΜΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 4030/11. ΕΞΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΝΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 27 Απριλίου 2013, 01:05 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Αναφορικά με τη παρ. 5 που αναφέρει:
  5. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος ανεξάρτητων νέων κατασκευών πέραν των τυχόν υφισταμένων κτισμάτων μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού οι οποίες έχουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης.

  Παραθέτω για σύγκριση, την αντίστοιχη διάταξη που είχε προστεθεί στο Ν.4014:

  δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2.000
  κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του
  παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, µετά την κήρυ-
  ξη του οικισµού ως παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υ-
  πέρβαση ύψους µεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόµενου,
  µετρούµενου από κάθε σηµείο του διαµορφωµένου εδά-
  φους, ή υπέρβαση µεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε ό-
  ρου δόµησης.

  Από τη σύγκριση των δύο και από την ως τώρα εφαρμογή (ενίοτε προβληματική) της δεύτερης, προκύπτει καταρχάς ότι η αναφορά γίνεται σε «εξ’ολοκλήρου» αυθαίρετα τμήματα, τα οποία ενδέχεται να συνειπάρχουν στο οικόπεδο με άλλα, είτε 100% νόμιμα, είτε με κτίσματα που έχουν και νόμιμο και αυθαίρετο τμήμα. Κατα την διατύπωση μάλιστα και στους δύο νόμους προκύπτει ότι ως τέτοια κατασκευή θεωρείται και το μοναδικό κτίσμα που υπάρχει στο οικόπεδο και στερείται οικοδομικής αδείας.

  Άρα θα έλεγα ότι η νέα διατύπωση είναι προς τη θετική κατεύθυνση γιατί αντικαθιστώντας τον όρο «αυτοτελών νέων κατασκευών» με τον όρο «ανεξάρτητων νέων κατασκευών» στη ουσία αίρει τις αμφιβολίες που είχαν προκύψει, περιορίζοντας την απαίτηση του 10% σε νέες κατασκευές όχι απλά αυτοτελείς αλλά και ανεξάρτητες. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν θεωρήσουμε ότι οι «ανεξάρτητες κατασκευές» είναι ένα υποσύνολο του συνόλου των «αυτοτελών».
  Με άλλα λόγια η «αυτοτελής» θα μπορούσε να εφάπτεται στο τυχόν έτερο τμήμα, ενώ η ανεξάρτητη είναι μεν αυτοτελής (εκ των πραγμάτων) αλλά δεν εφάπτεται.

 • Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων στους παραδοσιακούς οικισμούς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και το άρθρο 24 του συντάγματος που προστατεύουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας. Το άρθρο αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

  Θεωρούμε ότι ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, να απαγορεύεται κατηγορηματικά και άνευ διακρίσεων οποιαδήποτε νομιμοποίηση μεταβολής των όψεων.

 • 26 Απριλίου 2013, 21:31 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

  Παρατηρήσεις στο εισαγωγικό σχόλιο του κ. Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  1. Δεν αντιμετωπίζεται με έναν ολιστικό τρόπο το ζήτημα των αυθαιρέτων όταν γίνεται διαχωρισμός των παραδοσιακών οικισμών σε αυτούς με πάνω από 2.000 κατοίκους και σε αυτούς με κάτω από 2.000 κατοίκους.
  2. Δεν καθιστάτε όλους τους πολίτες συμμέτοχους και δεν δίνετε σε όλους τα κίνητρα και την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια εθνική προσπάθεια που αφορά εκτός των άλλων την καταγραφή της δόμησης στη χώρα μας όταν γίνεται διαχωρισμός των παραδοσιακών οικισμών σε αυτούς με πάνω από 2.000 κατοίκους και σε αυτούς με κάτω από 2.000 κατοίκους.
  3. Τα ίδια ισχύουν και για την θέσπιση του πολύ μικρού ποσοστού 10 % στους παραδοσιακούς αυτούς οικισμούς.
  4. Προτείνω να μπορούν οι αρμόδιες επιτροπές να γνωμοδοτούν για την βαρύτητα της κάθε αυθαιρεσίας και την επίπτωση της στο περιβάλλον στους μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού και πάντως όχι λιγότερου από 50% για να μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις.
  5. Επίσης να μας γνωρίσετε για το τι θα απογίνουν οι κατασκευές με ποσοστό υπέρβασης μεγαλύτερο του 10 % που υπάρχουν πριν από το 2011, είναι εκεί και περιμένουν την λύση στο πρόβλημα και στην εμπλοκή που δημιουργείται με την ορθή κατά τα άλλα θέσπιση της βεβαίωσης Μηχανικού κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

  Ηράκλειο 26-04-2013
  Σας Ευχαριστώ πολύ
  Μηνάς Αρβανιτάκης

 • 26 Απριλίου 2013, 11:52 | Ιωάννης Κολοκυθάς

  Θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση αναφορικά με το ποσοστό υπέρβασης πολεοδομικών μεγεθών ή ύψους, για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος αυθαιρέτων κατηγορίας 4 εντός παραδοσιακών οικισμών. Το εν λόγω ποσοστό θα πρέπει να είναι σε σχέση με τα ¨επιτρεπόμενα¨ μεγέθη κι όχι της ¨οικοδομικής άδειας¨.

 • 26 Απριλίου 2013, 11:21 | Απόλλων

  Στο άρθρο 13 παράγραφος 2 να προστεθεί οτι εξαιρούνται από τη κατεδάφιση αυθαίρετες προσθήκες που έχουν κατασκευασθεί μετα το χαρακτηρισμό του οικισμού ως παραδοσιακού και που έχουν κατασκευασθεί αποκλειστικά για λόγους υγιεινής (κουζίνες ή λουτρά), δεδομένου οτι τα προ του 1955 κτίσματα δεν είχαν στο εσωτερικό τους τέτοιους χώρους.

 • 26 Απριλίου 2013, 09:13 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Υπάρχει επίσημη λίστα για το ποιοί είναι οι παραδοσιακοί οικισμοί στην ελλάδα? Αν όχι θα πρέπει να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ.

 • 25 Απριλίου 2013, 14:47 | Γιαννης

  Mερικες επισημανσεις/διευκρινισεις οσον αφορα το αρθρο 13.
  1ον.
  Οταν λετε οτι σε οικισμους μικροτερους των 2000 κατοικων δεν επιτρεπεται «η ενταξη κτισματων με υπερβαση μεγαλυτερη του 10% οποιουδηποτε ορου δομησης» αυτο αφορα τις πολεοδομικες υπερβασεις που προτιθεται να ενταξει κανεις στο νομοσχεδιο? Μπορει φερ’ ειπειν να εχει τακτοποιηθει ηδη καποια παραβαση με τον Ν.3843/2010-Ημιυπαιθριος π.χ. και να θελει τωρα να υπαχθει για καποιες παραβασεις εκτος περιγραμματος κτιριου οι οποιες δεν μπορουσαν να ενταχθουν στον 3843/2010 και απο μονες τους αυτες ειναι λιγοτερο απο το 10%.Τι γινεται σ’αυτες τις περιπτωσεις?

  2ον.Δεν θα πρεπει να υπαρχει μια ξεχωριστη αντιμετωπιση για παραβιαση του περιγραμματος του κτιριου οσον αφορα τα Υπογεια τα οποια ειναι κατω απο την σταθμη του εδαφους?Αυτα δεν επιφερουν απολυτως καμμια αλλοιωση του χαρακτηρα του κτιριου η του παραδ. οικισμου, απλα δεν φαινονται.Ηδη ο καινουργιος ΓΟΚ 4067/2012 προβλεπει και πολυ σωστα οτι επιτρεπεται η επεκταση των υπογειων εξω απο το περιγραμμα του κτιριου εως και 50% εντος οικοπεδου εννοειται.

  3ον και σημαντικοτερο.Εχει νοημα αυτος ο διαχωρισμος προυποθεσης ενταξης σε οικισμους ανω και κατω των 2000 κατοικων? Αν αυτο δεν ειναι καραμπινατη «Διακριτικη μεταχειριση» πολιτων τοτε δεν ξερω τι ειναι, κατι το οποιο απαγορευεται ρητα απο την Ευρωπαικη νομοθεσια η οποια ειναι υπερανω των Εθνικων.Τι παει να πει χωριζω τα ακινητα των πολιτων σε οικισμους ανω και κατω των 2000 κατοικων?
  Κατ’αρχην πως προεκυψε αυτο το νουμερο? Εχετε καμμια στατιστικη ποσοι Παραδοσιακοι οικισμοι ειναι ανω των 2000 κατοικων? Απο μια προχειρη ματια που ερριξα πιστευω οτι ειναι ζητημα να ειναι 10% με 15%, αρα οι πιο πολλοι δεν μπορουν στην ουσια να υπαχθουν στον Νομο.Το 10% ειναι πολυ μικρο ποσοστο.Ηδη ο Ν-1512/85 με την Αποφ.-7587/04 (Μικροπαραβασεις) προεβλεπε οτι μπορουν να ενταχθουν κτισματα τα οποια δεν υπερβαινουν το 5% της επιτρεπομενης καλυψης και συνολικα το 10% του επιτρεπομενου Σ.Δ. και Ογκου.Δεν εκανε διακριση μεταξυ Παραδοσ. Οικισμων η τιποτε αλλο-πολυ σωστα.Αρα ουσιαστικα δεν αλλαζουν πολλα για τους Παραδ. Οικισμους κατω των 2000 κατοικων.Δεν εχει νοημα να εισαι περισσοτερο Θεματοφυλακας της διατηρησης του Χαρακτηρα των οικισμων κατω των 2000 κατοικων και λιγοτερο για τους ανω των 2000.Για να μην αναφερουμε το γεγονος οτι μπορει καποια κτιρια με μεγαλυτερη υπερβαση του Σ.Δ. να διαταρασσουν πολυ λιγοτερο τον χαρακτηρα του οικισμου απ’οτι αλλα με μικροτερες η και καθολου παραβασεις.Δημιουργειται επισης προβλημα ανισης και προνομιακης μεταχειρισης με τα ακινητα τα οποια ειναι «εντος οικισμου» σε οικοπεδα-τα ατυχα- και τα «εκτος οικισμου» στα αγροτεμαχια στα οποια γινονται συνηθως και οι μεγαλυτερες παραβασεις-τα τυχερα-.
  Ο στοχος ενος Νομου ειναι να ειναι απλος, χωρις πολλες προυποθεσεις και «εαν και εφοσον» ‘ΙΣΟΣ» απεναντι στους πολιτες και ρεαλιστικος δηλ. να κοιταει το προβλημα και να προσπαθει να το λυσει.Καλως η κακως υπαρχουν αυθαιρετα και σε μικρους Παραδοσ. Οικισμους (οι πιο πολλοι ειναι μικροι σκαρφαλωμενοι στα Βουνα), καπως πρεπει να λυθει το θεμα κατα τον ιδιο τροπο που θα λυθει και στις αλλες περιπτωσεις.
  Αλλοιως μπορειτε καλλιστα να κανετε διαχωρισμο για την ενταξη και στις Δασικες εκτασεις (μικροτερες η μεγαλυτερες των 200 στρ. π.χ.) και παει λεγοντας.
  Εχει νοημα?
  Με εκτιμηση

 • 24 Απριλίου 2013, 14:19 | Βασίλης

  Ξεκαθαρίστε τι εννοεί ακριβώς η λέξη ανεξάρτητες κατασκευές, γιατί όπως γινόταν και με το αυτοτελείς το μπαλάκι πάει στις επιτροπς και πάμε σε άλλα.
  και γιατί 10%. μπορεί ένα αυθάιρετο να είναι αριστούργημα παραδοσιακό και να έχει υπερ΄βασεις πάνω απο 10%, ενώ γύρω μας υπάρχουν ένα σωρό «νόμιμα» που πέρασαν και από ΕΠΑΕ, που βεβηλώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα πολλών οικισμών.

  ΈΛΕΟΣ πια με τις επιτροπές.

 • 23 Απριλίου 2013, 15:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΗ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ, Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΩΣΤΕ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ Α) ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΕ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ. (ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΔΟΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ.) ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4014 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ? ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΟ? ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ? ΚΙ ΑΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΧΙ?

 • 23 Απριλίου 2013, 01:23 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Σχετικά με τη παρ. 2-δ. «Οι εργασίες προσαρμογής ……Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με θεώρηση της σχετικής οικοδομικής άδειας ή με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής η επιτροπή του άρθρου 12 επανεξετάζει το θέμα και αποφαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στη ρύθμιση του παρόντος.»
  Εχω να παρατηρήσω:
  1)To διάστημα tων τεσσάρων (4) μηνών είναι εξαιρετικά μικρό.Δεν θα είναι εύκολο για τους περισσότερους ιδιοκτήτες να πληρώσουν προκαταβολή έναντι του προστίμου και σχεδόν αμέσως να υποστούν τα έξοδα των εργασιών προσαρμογής που θα επιβάλλει η επιτροπή.
  2)Απο τη στιγμή που η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση των εργασιών, προς τι η επανεξέταση απο την επιτροπή;

 • 22 Απριλίου 2013, 23:36 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

  Θα ήθελα να σας μιλήσω για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και ειδικότερα στις διατάξεις που αφορούν τους παραδοσιακούς οικισμούς.
  Στην αρχή στον Ν. 4014/2011 δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στους παραδοσιακούς οικισμούς. Δεν επιτρεπόταν η υπαγωγή στην τακτοποίηση. Μετά τις αντιδράσεις και τις προτάσεις των πολιτών και των Τεχνικών για το κενό που υπήρχε μας προέκυψε χωρίς καμία διαβούλευση η παρ. 24 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 που δημοσιεύθηκε στον Ν. 4030/2011. Προχειρότητες δηλαδή. Άραγε έχετε κάποιο στατιστικό δείγμα μέχρι σήμερα για το πόσες δηλώσεις υπαγωγής έχουν κατατεθεί στους μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς ? Ανακοινώστε το σας παρακαλώ για να ξέρουμε τι συμβαίνει.
  Σήμερα επαναλαμβάνονται σχεδόν αυτούσια με μια διαφορά στην αρίθμηση των εδαφίων και των παραγράφων στο άρθρο 13 το σύνολο σχεδόν των παλαιών διατάξεων με μικρές αλλαγές και μας παρουσιάζεται αυτό σαν σχέδιο νέου νόμου και το μόνο που διαφέρει από τα παλιά στους μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς είναι το ποσοστό ανοχής 10% , ενώ πριν ήταν 5%. Μπράβο. Σας πήρε δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια για να κάνετε το πέντε, δέκα.
  Έχω λοιπόν να παρατηρήσω τα παρακάτω.
  1. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν Προεδρικά Διατάγματα που χαρακτηρίζουν οικισμούς ως παραδοσιακούς που έχουν εκδοθεί πριν από πολλά χρόνια όπως π.χ. οι μικροί παραδοσιακοί οικισμοί του Π.Δ. 19-10-1978, και υπάρχουν και Π.Δ. πολύ μεταγενέστερα ακόμη και μέσα στην πρώτη δεκαετία του 2000 –2010.
  Σαν συνέπεια του παραπάνω είναι να υπάρχουν αυτοτελείς αυθαίρετες κατασκευές ή τμήματα αυθαιρέτων κατασκευών πριν και κυρίως μετά την δημοσίευση της διοικητικής πράξης του χαρακτηρισμού ενός οικισμού ως παραδοσιακού εδώ και 30 και πλέον χρόνια και τα οποία δεν είχαν δηλωθεί με τον Νόμο του αείμνηστου Τρίτση το 1986 ή και μεταγενέστερα από τότε μέχρι και σήμερα.
  2. Σήμερα γίνεται και πάλι ένας διαχωρισμός στους οικισμούς των άνω των 2.000 κατοίκων και κάτω των 2.000 κατοίκων.
  Αυτός ο διαχωρισμός είναι απαράδεκτος γιατί κατ΄ επέκταση διαχωρίζει τους πολίτες στην αντιμετώπιση τους από την πολιτεία με διαφορετικό τρόπο που ευνοεί κάποιους και κάποιους άλλους όχι σε σχέση με τον ίδιο Νόμο. Ο νομοθέτης πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ίσα.
  Η πρόταση σας που αφορά τους οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων στους οποίους δεν επιτρέπει την υπαγωγή στις πράγματι ευνοϊκές διατάξεις του Νόμου για κατασκευές που έχουν γίνει εδώ και 20 ή 30 χρόνια, δηλαδή μετά το 1978, και από τότε μέχρι και σήμερα μετά την κήρυξη ενός οικισμού παραδοσιακού για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 10% των όρων δόμησης. Αποκλεισμός δηλαδή. Μα οι κατασκευές αυτές υπάρχουν και είναι εκεί τόσα χρόνια, δεν θα φύγουν, κακώς βέβαια έγιναν μέσα στα πλαίσια της κακής ακόμη και μέχρι σήμερα νοοτροπίας των πολιτών, αλλά περιμένουν ένα σωστό νόμο για να τακτοποιηθούν.
  3. α. Σε ποίους όμως όρους δόμησης αναφέρεσθε ? Στους οικισμούς του Π.Δ.
  19-10-1978 έχουν αλλάξει τουλάχιστον τέσσερις φορές από τότε και μέχρι πρόσφατα με το νέο πρόχειρο και βιαστικό Π.Δ. 04-11-2011 του κ. Σήφουνα. Επιτρέπεται εν μέσω ισχύος του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων να αλλάζουν και να μειώνονται οι όροι δόμησης των οικισμών ? Τι αντιμετώπιση από την Πολιτεία είναι αυτή ? Για ποιούς όρους δόμησης λοιπόν, τους σημερινούς τους μειωμένους ? Για τους όρους δόμησης της άδειας οικοδομής της εποχής ?
  ( Κάνω μια παρένθεση για το γενικό ζήτημα που έφερε το Π.Δ. 04-11-2011 . Που ακούστηκε ένα οικόπεδο 699 μ2 να έχει δόμηση 240 μ2 και αμέσως μετά ένα οικόπεδο 700 Μ2 να έχει δόμηση 400 Μ2 ? Γιατί καταργήθηκαν οι κλιμακωτοί όροι δόμησης ? Τι εξυπνάδες είναι αυτές ? ).
  3. β. Και τι ποσοστό 10% είναι αυτό ? Πόσες περιπτώσεις καλύπτει αυτό το μικρό ποσοστό. Και γιατί εδώ υπάρχει ποσοστό και στη γενική περίπτωση του ίδιου Νόμου δεν υπάρχει ποσοστό ? Και γιατί δεν υπάρχει ποσοστό για τους μεγάλους οικισμούς , και για τους μικρούς οικισμούς να υπάρχει το 10% ?
  Προτείνω λοιπόν γενικά να ανέλθει το ποσοστό στο 50% των όρων δόμησης, για να καλυφθεί και η μείωση των όρων δόμησης που έγινε το 2011. Κάτι τέτοιο εξ΄ άλλου αναφερόταν σε κάποιες περιπτώσεις και στον προηγούμενο Νόμο για τους μεγάλους παραδοσιακούς οικισμούς.
  3. Οι διαχωρισμοί αυτοί δεν εξυπηρετούν σε τίποτα. Αυτό δεν είναι ίση αντιμετώπιση του πολίτη από την πολιτεία . Που είναι η ισονομία απέναντι στους πολίτες με ιδιοκτησίες σε παραδοσιακούς οικισμούς σε σχέση με τους άλλους πολίτες ?
  Δεν μπορεί η Πολιτεία να ελέγξει και να αποφευχθούν τα νέα αυθαίρετα στους νησιωτικούς οικισμούς του Αιγαίου ? Γι΄ αυτό θεσπίζει τόσο μικρό ποσοστό ?
  4. Υπάρχουν ενοχλητικές περιπτώσεις στην ίδια περιοχή όπου έξω από τον οικισμό και σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων τακτοποιούνται τα πάντα και εντός του οικισμού να υπάρχει το απαράδεκτο όριο του 10% και να μην τακτοποιείται σχεδόν τίποτα. Εξηγείστε το εσείς αυτό στους απλούς πολίτες. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι πολίτες θα θέλουν να εντάξουν τις ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους οικισμούς στην σχετική ρύθμιση και δεν θα μπορούν λόγω των περιορισμών που τίθενται από την διάταξη αυτή. Το πρόβλημα επεκτείνεται και σε περιπτώσεις κτιρίων κατασκευασμένων πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου, που ακόμη δεν έχουν ρευματοδοτηθεί και στα οποία μέσα στα πλαίσια της κακής νοοτροπίας των πολιτών πιθανόν να υπάρχουν υπερβάσεις που δεν θα μπορούν να τακτοποιηθούν με τους υπάρχοντες περιορισμούς όπως γίνεται για όλες τις άλλες περιοχές. Τι θα απογίνουν αυτά ?
  5. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει γενικά και διάφορες περιπτώσεις ως παράδειγμα.
  Στα 7,00 μ. επιτρεπόμενο ύψος αντιστοιχεί υπέρβαση 0,70 μ. Πόσες νέες οικοδομές από το 1978 και μετά καλύπτονται από τέτοιο ποσοστό ? Ελάχιστες ή σχεδόν καμία. Εάν για παράδειγμα υπάρχει απόληξη κλιμακοστασίου για να μην μπαίνουν μέσα στο κτίριο τα νερά της βροχής με ύψος συνήθως 2,00 – 2,20 μέτρα τι γίνεται ? Πως θα γίνει η τακτοποίηση ?
  Και εάν π.χ. έχουν αφαιρεθεί τα χώματα-μπάζα από μία όψη του υπογείου και έχει διαμορφωθεί πλέον ο χώρος και τα έξοδα έχουν ήδη γίνει, κακώς βέβαια και κατά παράβαση της αδείας, με τι ποσοστό στο ύψος θα τακτοποιηθεί αυτή η αυθαιρεσία? Το 10% αποκλείει την τακτοποίηση. Και διάφορα άλλα.

  6. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για τον σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον που πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες, στην εφαρμογή της νομιμότητας από όλους, και για το ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου , όμως τώρα που εσείς κάνετε μια ΑΛΛΗ ΝΕΑ ΑΡΧΗ πρέπει να είναι και να νοιώθουν όλοι ίσοι απέναντι στο πνεύμα του Νόμου αυτού.
  Ο νομοθέτης πρέπει να επιλύει τα προβλήματα και όχι να τα περιπλέκει και να τα καθιστά άλυτα. Πως π.χ. θα πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις ή οι συστάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων με τέτοια εμπλοκή που δημιουργήσατε ? Μην ξεχνάτε ότι και ο Τρίτσης, που έχει μείνει στην ιστορία, με το νέο τότε νόμο 1337/1983 έβαλε μια νέα αρχή και χωρίς πολύ σωστά να εμπλέκεται με τις προγενέστερες του τότε νόμου διαδικασίες και πήραν ρευματοδότηση όλες οι οικοδομές που είχαν άδεια με το τότε παλιό σύστημα του πριν από το 1982 και στην νομιμοποίηση του 1986 δεν υπήρχαν ποσοστά όρων δόμησης.
  Η νοοτροπία των πολιτών πρέπει να αλλάξει. Έχετε όμως ποτέ αντιμετωπίσει σαν επαγγελματίες τον απλό πολίτη να σας λέει « και πως το έκανε αυτός ?» .
  Τώρα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, όπως αναφέρει και ο Υπουργός, σε όσους περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο νέο νόμο χωρίς αποκλεισμούς.
  Δεν χρειάζεται να περιπλέκονται τα πράγματα . Πρέπει με το νέο νόμο να επιλύονται τα προβλήματα και να μη δημιουργούνται νέα. Αυτό πρέπει να είναι για όλους μας μία βασική θέση.

  Ηράκλειο 22-04-2013
  Σας Ευχαριστώ πολύ
  Μηνάς Αρβανιτάκης

 • 22 Απριλίου 2013, 11:57 | ΦΑΝΗ Β.

  θα πρέπει να σημειωθεί ότι ….η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απαραίτητη για αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς και πόλεις άνω των 5000 κατοίκων και δεν υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπομένων όρων δόμησης όπως στην $βδ του άρθρου 49 του Ν4030/11, δεδομένου ότι τα παραδοσιακά κέντρα των μεγάλων πόλεων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα και το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας απαγορευτικό.

 • 19 Απριλίου 2013, 19:17 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο άρθρο αυτό παραμένει ανοιχτό το ερώτημα του τι συμβαίνει σε οικισμούς που ενώ δεν έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακοί εν τούτοις ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. βάσει μεμονωμένων αποφάσεων. Θεωρητικά, άπαξ και δεν μπαίνουν πληθυσμιακά κριτήρια, θα πρέπει και εκεί να ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες καθώς και εκεί υπάρχουν περιορισμοί που υπερισχύουν των πολεοδομικών διατάξεων και προστατεύεται το οικιστικά ομοιόμορφο περιβάλλον από το «βιασμό». Επίσης να εξεταστεί το θέμα υπαγωγής αυθαιρέτου με τις ίδιες διαδικασίες σε ζώνη ελέγχου και προστασίας μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών προστασίας της φύσης κλπ.

 • 19 Απριλίου 2013, 18:39 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

  5. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν
  επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος ανεξάρτητων νέων
  κατασκευών πέραν των τυχόν υφισταμένων κτισμάτων μετά την κήρυξη του
  οικισμού ως παραδοσιακού οι οποίες έχουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 10%
  οποιουδήποτε όρου δόμησης.
  Αδυνατώ να το καταλάβω, συγγνώμη. Τι σημαίνει αυτό? Υπάγονται αυτές που έχουν ποσοστό υπέρβασης πάνω από 10 %? Μήπως έπρεπε να είναι μέχρι 10%?

 • 19 Απριλίου 2013, 16:19 | ΜΗΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

  β.Μετά την εξέταση των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος της υπαγωγής στον παρόντα νόμο η επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση……κτλ.
  Ερώτηση. Τι γίνεται αν η επιτροπή απορρίψει την αίτηση ?
  Ποιός θα αποφασίσει να καταθέσει σχετική αίτηση όταν υπάρχει η αβεβαιότητα για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή του σε άλλα προβλήματα ?

 • 19 Απριλίου 2013, 15:43 | Dimitris

  Πρέπει η επιτροπή να μην έχει τη δυνατότητα μη έγκρισης στο νόμο , αλλά μόνο να προτείνει αναγκαίες αλλαγές σε όψεις τις οποίες αν ο ιδιοκτήτης δεν εφαρμόσει εντός 3 ετών τότε και μόνο τότε να γίνεται αυθαίρετη η κατασκευή.
  Δηλαδή:
  β. Μετά την εξέταση των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στον παρόντα νόμο η επιτροπή οποσδήποτε δέχεται την αίτηση. Μπορεί όμως με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης να να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 25. Επίσης η επιτροπή μπορεί να προβεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:05 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Όπως είναι γνωστό στο υπουργείο σας για το θέμα των παραδοσιακών οικισμών έχουν δημιουργηθεί εκτεταμένα προβλήματα στους πολίτες, καθώς οι κατά τόπους πολεοδομίες χορηγούσαν άδειες τετραώροφων λόγω σύγχυσης που υπήρχε ως προς την εφαρμογή των ΠΔ 20/7/1976 (ΦΕΚ Δ 235-14/8/1976) και Π.Δ. 1978 ( ΦΕΚ Δ 594/1978). Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ανοικοδόμησαν και κατόπιν ανακλήθηκαν ή ακυρώθηκαν οι οικοδομικές τους άδειες, χωρίς υπαιτιότητα τους, με αποτέλεσμα να υποστούν τεράστια περιουσιακή ζημία και να εμπλακούν σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Ορθώς οι περιπτώσεις αυτές με το ν. 4014/2011 άρθρο 24 παρ.18 απαλλάχθηκαν από την καταβολή του ειδικού προστίμου και υποχρεούνται στην καταβολή του παραβόλου, ωστόσο πρέπει για αυτές τις περιπτώσεις να υπάρξει περαιτέρω ρύθμιση προκειμένου να δοθεί μία οριστική λύση για αυτούς τους πολίτες. Η αναγκαιότητα αυτή επιβάλλεται και για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθώς πλήθος αυτών έχουν καταθέσει αγωγές αποζημίωσης κατά του δημοσίου. Μην ξεχνάτε δε ότι οι οικοδομές αυτές χτίστηκαν αρχικά νόμιμα με οικοδομική άδεια καταβάλλοντας όλες τις εισφορές περί δημοσίου (ΙΚΑ κλπ). Για αυτές, λοιπόν, και μόνο τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική πρόβλεψη και να ενταχθούν ως ειδική κατηγορία ακινήτων στη ρύθμιση που το υπουργείο σας προωθεί.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:44 | Νικόλαος Παρασκευάς

  Όπως είναι γνωστό πολλοί οικισμοί των νησιών μας έχουν χαρακτηρισθεί ώς παραδοσιακοί,στούς οποίους απαγορεύονται ηλιακοί θερμοσίφωνες,προστεγάσματα (τέντες),αλουμινένια κουφώματα ακόμη και αν αυτά είναι οπτικά και αισθητικά όμοια με αντίστοιχα ξύλινα ,δηλαδή απαραίτητα μέρη μιάς σύγχρονης και ταυτόχρονα βιοκλιματικής οικοδομής που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και ώς εκ τούτου στην οικονομικότερη διαβίωση σ’αυτούς, καθ’όλη την διάρκεια του έτους.Επειδή υπάρχει πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας στα νησιά μας πρέπει τα ανωτέρω να επιτρέπονται ρητά και στους παραδοσιακούς οικισμούς ,υπό τον όρο να μην διαφοροποιούνται από το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον αυτών.

 • 18 Απριλίου 2013, 13:23 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  στον Ν4030/11 άρθρο 49 $ 11, αναφέρεται ότι η διαδιακασία αξιολόγησης δεν είναι απαραίτητη για κτίσματα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς και πόλεος άνω των 5000 κατοίκων και δεν υπερβαίνουν το 50% της δόμησης. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάτι αντίστοιχο και στον νέο νόμο, διότι δεν είναι δυνατόν να δυνατόν σχεδόν όλος ο Δήμος Αθηναίων. όλος ο Πειραιάς κλπ να πρέπει να ελεγθεί από την ειδική επιτροπή. Εξάλλου τι θα γίνει με τα ακίνητα που έχουν ήδη υποβληθεί? Το κόστος για τους ιδιοκτήτες είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

 • 18 Απριλίου 2013, 04:08 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θα μπορούσε να προστεθεί μία παράγραφος στο τέλος που να αναφέρει ότι αν η υπαγωγή αφορά αποκλειστικά παραβάσεις που υπάγονται στη Κατηγορία 3(μικρές παραβάσεις) του αρθρου 9 τότε δεν απαιτείται η διαδικασία της παρ. 2.α(να μην απαιτείται η υποβολή αίτησης στην επιτροπή του άρθρου 12)

 • 18 Απριλίου 2013, 00:37 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στη παράγραφο 2 αναφέρεται: α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παρ. 1, 10 και 11 του άρθρου 11 απαιτείται και η υποβολή αίτησης στην επιτροπή του άρθρου 12 με συνημμένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 12.
  Tα αναφερόμενα δικαιολογητικά αφορούν τις πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες δεν δύνανται να τύχουν υπαγωγής εντος παραδοσιακών οικισμών σύμφωνα με τη πιο κάτω παρ. 6 του ιδίου αρθρου:
  6. Σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών του άρθρου 12.
  Αρα προς αποφυγή σύγχυσης απαιτείται μια επισήμανση στη παρ. 2.α του άρθρου 13.