• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 18 Απριλίου 2013, 04:08

    Θα μπορούσε να προστεθεί μία παράγραφος στο τέλος που να αναφέρει ότι αν η υπαγωγή αφορά αποκλειστικά παραβάσεις που υπάγονται στη Κατηγορία 3(μικρές παραβάσεις) του αρθρου 9 τότε δεν απαιτείται η διαδικασία της παρ. 2.α(να μην απαιτείται η υποβολή αίτησης στην επιτροπή του άρθρου 12)