• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ' | 18 Απριλίου 2013, 08:02

    ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ (2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010) 115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr Επί του άρθρου 17 ΄΄Μειώσεις προστίμων σε ειδικές Ομάδες πληθυσμού΄΄ Ενώ εφαρμόζεται χωρίς εισοδηματικό κριτήριο για παλιννοστούντες και μουσουλμανική κοινότητα Θράκης και δεν εφαρμόζεται στις οικογένειες με τρία τέκνα που έχουν υποστεί την πιο σκληρή και άδικη φορομπηχτική επιδρομή στο εισόδημά τους και είναι η στήριξή τους μείζον θέμα που αφορά το δημγοραφικό πρόβλημα και την αντιμετώπισή του.Που ενδεικτικά το 2011 όι γεννήσεις έχουν κατρακυλήσει στις 80000 γεννήσεις από 117000 προ 2009. Γιατί δεν εφαρμόζεται την διάταξη για οικογένειες με τρία τέκνα και άνω αλλά θέτεται εισοδηματικό κριτήριο στους τριτέκνους ; Προτείνουμε ως εξής την παρ. 5: 5. Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι,για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου,όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Και εάν πρέπει να υπάρξει κάποιο όριο σαφώς τότε ας ορισθεί 55000 ευρώ σύν 5000 ευρώ για κάθε τέκνο από το 3ο συμπεριλαμβανομένου και άνω. Και βεβαίως επουδενί το χαμηλό εοσόδημα των 25000 ευρώ.Εάν για λόγους που δεν τους αντιλαμβανόμασθε υπάρξει διαχωρισμός από τους πολυτέκνους(που υποτίθεται όλοι σας υποστηρίζετε την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας) τότε να ισχύσει: ΄΄6. Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ,για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου,όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.΄΄ Επίσης για τις οικογένειες με τρία τέκνα και άνω να ισχύσει μείωση κατά 50% στην πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.