Άρθρο 08: Ρύθμιση Αναστολής και εξαίρεσης από κατεδάφιση

Από την ισχύ του παρόντος νόμου αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, αναλόγως της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής, μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται στον παρόντα νόμο. Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 (Α’210), είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4030/2011 (Α’249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Θεωρείται ότι η χρήση δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας εφόσον κατά τις κείμενες διατάξεις νομίμως χορηγήθηκε άδεια κατά παρέκκλιση της χρήσης γης της περιοχής.
Η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή των χρήσεων γης δεν επιδρά στο κύρος της υπαγωγής, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.

 • Η ρύθμιση του ν. 4014/2011 που επαναλαμβάνεται και στο παρόν νομοσχέδιο σχετικά με το περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η αναστολή προστίμων και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, έχει αποτρέψει την πλειοψηφία των ενδιαφερομένων από το να υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις, φοβούμενοι ότι μετά την παρέλευση του πεπερασμένου αυτού χρονικού διαστήματος και δεδομένου ότι θα έχουν ήδη δηλώσει τις αυθαίρετες κατασκευές των ακινήτων τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέα πρόσιμα, κυρώσεις και ποινές.
  Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι υπό τις παρούσες οικονομικές περιστάσεις και ανάγκες έχει πλέον οριμάσει επαρκώς η ιδέα μίας οριστικής τακτοποίησης θα πρέπει πλέον να αναφερθεί ρητά ότι οι αυθαίρετες κατασκευές που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου θα θεωρούνται «νομίμως υφιστάμενες» και θα εξαιρούνται οριστικώς της κατεδάφισης, σύμφωνα και με τις ανάλογες ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και από προγενέστερους νόμους συμπεριλαμβανομένου του 1337/1983.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:24 | Δημητριος Παρ

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως :

  Η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή των χρήσεων γης δεν επιδρά στο κύρος της υπαγωγής αλλά Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 (Α’210), είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4030/2011 (Α’249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.

 • 28 Απριλίου 2013, 11:33 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Βρίσκομαι όμηρος απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ(σε εξ αδιαιρέτου αγροτεμάχιο στην παραλία ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ σε εκτός σχεδίου ενώ έχω κάνει υπαγωγή στον Ν4014/2011 μου ζητάει υπεύθυνες δηλώσεις συνιδιοκτητών ότι μου επιτρέπουν την υπαγωγή στον νόμο ενώ εγώ δεν μπορώ να προσκομίσω).Νομίζω ότι δικαιούμαι αναστολής και εξαίρεσης από τα πρόστιμα της έκθεσης αυτοψίας της πολεοδομίας.Αναφέρω ότι σε περιπτώσεις που δεν έγιναν καταγγελίες συνιδιοκτητών οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υπαγωγής στον 4014/2011.Είναι αυτό δίκαιο;Και γιατί τα ΣΥΠΟΘΑ σε ένα καθαρά πολεοδομικό θέμα να είναι αρμόδια για τέτοιου είδους αποφάσεις;Eυχαριστώ.

 • 27 Απριλίου 2013, 19:03 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ,ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ,ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3889/2010

 • 27 Απριλίου 2013, 08:26 | ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΑΝΑΣΤΕΛΟΝΤΑΙ:ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ,ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.ΜΕΤΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ. ΜΗΝ ΚΡΑΤΑΤΕ ΟΜΗΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ…..

 • 26 Απριλίου 2013, 21:45 | Γ.Μ.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 8
  (Δεύτερο εδάφιο 1ης παραγράφου)
  Ώστε να ενταχθούν περιπτώσεις χρήσεων που δεν απαγορεύονται από το άρθρο 2 και είναι περιβαλλοντικά ηπιότερες από τις ισχύουσες.

  *******************************************************************
  Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 (Α’210), είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟ τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4030/2011 (Α’249) ή ΙΣΧΥΑΝ κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 23.2.1987 (Δ’166) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2.
  *****************************************************************

 • 26 Απριλίου 2013, 20:37 | Σοφία Σερπετζόγλου – Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Εκτός Σχεδίου Περιοχών Λουτ.-Περ.

  Υποβάλλουμε αιτιολογημένες προτάσεις που δίνουν τη δυνατότητα υπαγωγής στο παρόν νομοσχέδιο περισσοτέρων αυθαιρέτων και αυθαιρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή στη πράξη η επίτευξη του οριστικού τέλους των αυθαιρεσιών στα ακίνητα, που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ο κύριος σκοπός έκδοσης του νόμου.
  Για να γίνει αυτό, ο νόμος πρέπει να διέπεται από σαφείς κανόνες δικαίου, τόσο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος, που επιτυγχάνεται επαρκώς πιστεύουμε με τις διατάξεις του άρθρου 2, όσο και της προστασίας της ακίνητης περιουσίας από τυχόν αυθαίρετες ή αναιτιολόγητες αποφάσεις τοπικών φορέων (π.χ. Π.Δ. 630/1985). Η εφαρμογή των διατάξεων περί «απαγόρευσης εμπράγματων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με αυθαιρεσίες» δεν πρέπει να αφήσει εκτός ρύθμισης καμία περίπτωση που δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 2.
  Πιστεύουμε ότι το άρθρο 8 θα πρέπει να υποστεί βελτιώσεις: αφ’ ενός ως προς το χρονικό περιορισμό αλλαγής χρήσεων γης που θέτει, ειδικά στην περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας ή μικρής κλίμακας αυθαιρεσιών, και αφ’ ετέρου γιατί με την προσθήκη και άλλων προϋποθέσεων πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 2, οι οποίες συντελούν στη μη δυνατότητα υπαγωγής περιπτώσεων αλλαγής χρήσεων γης (έστω και αν εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της αλλαγής), ο νόμος καθίσταται αναποτελεσματικός ως προς την έκταση εφαρμογής του, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για κατοικίες.
  Ο προαναφερόμενος χρονικός προσδιορισμός έχει νόημα μόνο για τις περιπτώσεις του άρθρου 2, όπου πολύ σωστά αναφέρεται. Όσον αφορά το άρθρο 8, τι εξυπηρετεί επί της ουσίας ο διαχωρισμός δύο κατοικιών, που βρίσκονται στην ίδια περιοχή (η μία δίπλα στην άλλη) και η μία κατασκευάστηκε πριν την ημερομηνία αλλαγής χρήσεων γης στην περιοχή και η άλλη μετά; Τι εξυπηρετεί επί της ουσίας ο διαχωρισμός στην ίδια κατοικία, τμήματος που κατασκευάστηκε με οικοδομική άδεια ή είχε νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 1337/83 πριν την ημερομηνία αλλαγής χρήσεων γης στην περιοχή και τμήματος που κατασκευάστηκε στην προϋπάρχουσα κύρια δόμηση μετά την αλλαγή χρήσεων γης ως προσθήκη (δωμάτιο, σοφίτα, υπόγειο, αποθήκη, γκαράζ, δεξαμενή κ.α.); Αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να προϋπάρχουν 20 ή και 25 χρόνια πριν την έκδοση του παρόντος νόμου και έχουν πλέον ενσωματωθεί στην λειτουργία της περιοχής.
  Ο αποκλεισμός τέτοιων περιπτώσεων, πέρα από αδικίες, δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ώθησης των πολιτών σε «ψευδείς δηλώσεις χρονικής κατασκευής», κυρίως για να μην υποστούν τις συνέπειες <της απαγόρευσης των εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί των ακίνητων τους, τα οποία είναι οι κόποι μιας ζωής ή μπορεί να αποτελούν και την πρώτη κατοικία τους!
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους και για πολλούς άλλους που μπορούμε να αναλύσουμε σε συζήτηση μαζί σας, ζητούμε η απαγόρευση στην περίπτωση αλλαγής χρήσεων γης να μην ισχύει στην περίπτωση κατοικιών, παρά μόνο αν η περιοχή υπάγεται και στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 2.
  Αυτή η τροπολογία, πέρα από ότι θα αποδείκνυε ότι η πολιτεία μπορεί με αίσθημα δικαίου να εξυπηρετήσει την ουσία του νόμου αίροντας τυχόν αδικίες, θα έδινε και σοβαρή ώθηση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου, καθώς δίνει την ευκαιρία τακτοποίησης περισσοτέρων αυθαιρεσιών, χωρίς αυτές να προκαλούν περιβαλλοντική επιβάρυνση καθ’ όσον δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος και ειδικά στο άρθρο 19 του νόμου 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν.3937/2011.
  Οι πολίτες δε, βλέποντας ότι ο νόμος δεν αποτελεί ένα ακόμη εύκολο εισπρακτικό μέτρο αλλά εκφράζει την βούληση της πολιτείας να δώσει τέλος στην αυθαιρεσία από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, αντιμετωπίζοντας με υπευθυνότητα και αίσθημα δικαιοσύνης κάθε περίπτωση, θα στήριζαν την προσπάθεια που καταβάλλεται, ώστε η δυνατότητα οριστικής λύσης του προβλήματος των αυθαιρέτων να μην πάει χαμένη. Τώρα δίνεται η ευκαιρία ώστε να θεσμοθετηθούν δίκαιοι και αποτελεσματικοί κανόνες οικιστικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

 • 25 Απριλίου 2013, 17:02 | Σπυρίδωνας

  Διάβασα τοποθετήσεις και βρίσκω ότι είναι λογικό σε περιοχές που δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις ρου αρθ. 2 του παρόντος να μπορεί να ταχτοποιηθεί οποιαδήποτε αυθαιρεσία έχει γίνει αρκεί να έχει υλοποιηθεί αυτή μέχρι 28/07/2011 .Είναι αδιανόητο μια κατοικία που έγινε πριν την ημερομηνία αλλαγή χρήσεων γης να μπορεί να ταχτοποιηθεί ,ενώ μια άλλη που έγινε μια μέρα μετά την αλλαγή χρήσεων γης να μην μπορεί να ταχτοποιηθεί, καιτι έχουν περάσει τα ιδία χρόνια και για τις δυο . Πρέπει να επιληφθείτε του θέματος αφενός για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και αφ ετέρου η πολιτεία να έχει περισσότερες δηλώσεις-έσοδα .Άλλωστε αυτές οι περιπτώσεις ,όπως καταλαβαίνω, δεν έχουν περεταίρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ όσον η λειτουργιά τους είναι ταυτόχρονη και ταυτόσημη

 • 25 Απριλίου 2013, 08:36 | Στέργιος Σιψής

  Πιστεύω πως πρέπει να ανακληθούν οι καταδαφίσεις, καθώς και η επιβολή προστίμων, μέχρι την ανάρτηση των δασικών χαρτών, βάσει του νόμου 3889/2010.

 • 24 Απριλίου 2013, 21:51 | ΟΛΓΑ ΣΙΟΓΚΑ

  Οι άδειες που χορηγήθηκαν κατά παρέκκλιση της χρήσης γης της περιοχής είναι οι άδειες που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/00 » Μεταβατικές διατάξεις » .Θα πρέπει να αναγραφεί για να μην απαιτείται εγκύκλιος.

 • 24 Απριλίου 2013, 21:01 | Χαράλαμπος

  Σε κτίσμα με οικοδομική άδεια 1981 κατασκευάστηκε ένα γκαράζ και μια αποθήκη το 1990, σε περιοχή που δεν ανήκει σε καμιά από τις εξαιρέσεις του άρθρου 2 αλλά υπάρχει αλλαγή χρήσης γης με το Π.Δ 630/85. Στο άρθρο 24 του ν. 4014/11 η αλλαγή χρήσεων γης ίσχυε εφόσον η περιοχή ήταν στις εξαιρέσεις του άρθρου 23 (αντίστοιχο του αρθ 2 του παρόντος ).Τώρα γιατί το αλλάζεται; Είναι δυνατόν να μην μπορούν να δολωθούν τέτοιες παραβάσεις; Πως περιμένετε να δηλωθούν τέτοιες τυχόν αυθαιρεσίες; Μπορεί να γίνει επίκληση της αδείας;
  Ελπίζω στις διευκρινιστικές σας απαντήσεις

 • 24 Απριλίου 2013, 20:43 | Βαια

  Κτίσμα νομιμοποιημένο με τον ν. 1337/83 έχει μια επί πλέον αυθαιρεσία (ένα δωμάτιο )σε περιοχή με αλλαγή χρήσεων γης. Η αυθαιρεσία έγινε μετά την αλλαγή. .Tακτοποιείται με το αρθρ. 24 του ν. 4014/11 καθόσον η περιοχή δεν ανήκει στις εξαιρέσεις αρθρ 23 παρ 3; Αντίστοιχο του αρθρου23 του ν. 4014/11,είναι το αρθρ 2 του παρόντος και του αρθ. 24, το άρθρο 8 του παρόντος . Δύναται να ταχτοποιηθεί και με το παρόν νομοσχέδιο ;Διευκρινίστετο.! Μπορεί να επικαλεστώ την νομιμοποίηση του ν. 1337/83;
  Παρακαλώ για την απάντηση σας.

 • 24 Απριλίου 2013, 20:52 | Χαράλαμπος

  Σε κτίσμα με οικοδομική άδεια 1981 κατασκευάστηκε ένα γκαράζ και μια αποθήκη το 1990, σε περιοχή που δεν ανήκει σε καμιά από τις εξαιρέσεις του άρθρου 2 αλλά υπάρχει αλλαγή χρήσης γης με το Π.Δ 630/85. Στο άρθρο 24 του ν. 4014/11 η αλλαγή χρήσεων γης ίσχυε εφόσον η περιοχή ήταν στις εξαιρέσεις του άρθρου 23 (αντίστοιχο του αρθ 2 του παρόντος ).Τώρα γιατί το αλλάζεται; Είναι δυνατόν να μην μπορούν να δολωθούν τέτοιες παραβάσεις; Πως περιμένετε να δηλωθούν τέτοιες τυχόν αυθαιρεσίες; Μπορεί να γίνει επίκληση της αδείας;
  Αναμένω την απάντησή σας στα ανωτέρω.

 • 24 Απριλίου 2013, 15:00 | Παναγιωτης Λευκοπουλος

  ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΝ ΟΧΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ,ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3889 / 2010, ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΠΙΟ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ,ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.

 • 24 Απριλίου 2013, 14:35 | Δημήτρης Μαγκλάρας

  Στο άρθρο 8, αναγράφεται ότι, η αναστολή ή και εξαίρεση από κατεδάφιση ισχύει για κτίρια που έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που εχουν εγκατασταθεί έως 28-07-2011.
  1. Σε ημιτελή κτίρια δεν μπορεί και να έχει εγκατασταθεί η χρήση.
  2. Θα πρέπει να διευκρινισθεί αν σε κάποιο κτίριο ημιτελές (π.χ. έχει ολοκληρωθεί μόνο ο φέροντας οργανισμός) στο οποίο δεν έχει εγκατασταθεί χρήση, θα πρέπει να θεωρηθεί η κύρια χρήση της αδειας ως χρήση της αυθαιρεσίας, ή θα υπάρχει δυνατότητα να θεωρηθεί άλλη κύρια επιτρεπόμενη χρήση, ως χρήση της αυθαιρεσίας και να πληρωθούν για την άλλη χρήση αυτή τα απαιτούμενα πρόστιμα-παράβολα κλπ;
  3. Επίσης πρόβλημα δημιουργείται και σε περίπτωση κτίσματος με κύρια χρήσης και χώρους βοηθητικής χρήσης, π.χ. ημιτελούς, μονοκατοικίας με Υπόγεια αποθήκη σύμφωνα με την άδεια, με υπερβάσεις επιφανείας στο Υπόγειο, ή με κατασκευασμένο δεύτερο Υπόγειο κάτω από το νόμιμο. Οι υπερβάσεις με ποιά χρήση θα μπορούν να δηλωθούν καθώς δεν υφίσταται εγκατεστημένη χρήση; Ως κατοικία ή ως αποθήκη;

 • 23 Απριλίου 2013, 20:09 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΞΩΡΑΊΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ« ΠΙΣΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ , ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ( ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΠΟΥ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ .

 • 22 Απριλίου 2013, 14:33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

  Κατά γενική αρχή τού Διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις ισχύουν και παράγουν έννομα αποτελέσματα, εφόσον δεν ανακληθούν, καταργηθούν ή ακυρωθούν δικαστικά. Επί νομίμως εκδοθείσης αδείας κατασκευής κατοικιών σε περιοχή που πολεοδομήθηκε με β/δ, έπαυσαν οι οικοδομικές έργασίες λόγω σήματος διακοπής εργασιών, λίγο χρόνο μετά την έκδοσή της, διότι στην εν λόγω περιοχή, προσεβλήθησαν με αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, από όργάνωση οικολόγων, μερικές παλαιότερες οικοδομικές άδειες. Στις αποφάσεις που εξέδοκε το ΣτΕ, το β/δ της πολεοδόμησης ελέγχθηκε παρεπιπτόντως από την ολομέλειά του, πλην όμως δεν ανακλήθηκε και επομένως εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει έννομα αποτελέσματα. Κατά τα προεκτεθέντα, η συνέχιση τών οίκοδομικών έργασιών πλέον, δεν προσκρούει ούτε σε κανόνα δικαίου, ούτε σε Νόμο, ούτε σε δικαστική απόφαση, όπότε τίθεται ο εύλογος προβληματισμός περί της άνευ αιτίας συνεχίσεως της ισχύος της διακοπής των οικοδομικών εργασιών για την αποπεράτωση των οικοδομών της περιοχής, που δεν συνδέονται με το ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων του ΣτΕ. Φρονώ οτι οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ώστε να δοθεί τέλος στα πολεοδομικά αδιέξοδα.

 • 22 Απριλίου 2013, 10:31 | Αντυπας Αλέξανδρος

  Με την παρούσα θα ήθελα να επισημάνω ένα θέμα που αφορά τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών όπου η χρήση τους δεν είναι συμβατή με την χρήση γης της περιοχής. Όπως όλοι γνωρίζουμε μεγάλο μέρος των ΖΟΕ χρήζουν τροποποίησης και δυστυχώς μέχρι σήμερα όσες προσπάθειες έχουν γίνει λόγο του θεσμικού πλαισίου που τις διέπει δεν έχουν τελεσφορήσει. Η πρόταση που θέλουμε να παραθέσουμε στην φάση της διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου αφορά την τροποποίηση του άρθρου 8 και είναι η ακόλουθη.
  1. Όσες αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι συμβατές με την χρήση γης της περιοχής να μπορούν να ταχτοποιηθούν για ένα χρονικό διάστημα τέτοιο, μέχρι οι κατά τόπους ΟΤΑ να ολοκληρώσουν τα νέα ΓΠΣ. Αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι μεταξύ πέντε και δέκα ετών.
  2. Κατά την εκπόνηση των νέων ΓΠΣ όσες κατασκευές συμπεριλαμβάνονται στις νέες χρήσεις θα μπορούν να παραμείνουν και να ταχτοποιηθούν για 30 χρόνια όπως προβλέπει το παρών νομοσχέδιο. Για όσες κατασκευές η χρήση τους δεν θα είναι συμβατή θα πρέπει στα νέα ΓΠΣ να προβλέπεται για κάθε μία από αυτές που θα πρέπει να μετεγκατασταθούν. Στην σθνέχεια θα δίνεται ένα χρονικό διάστημα μετεγκατάστασης και πέραν αυτού θα κατεδαφίζονται.
  Στην Κεφαλονιά οι περισσότερες ΖΟΕ είναι πλέων ξεπερασμένες και πραγματικά μόνο προβλήματα έχουν δημιουργήσει. Αυτό αναφέρεται και στην πρώτη φάση του γενικού χωροταξικού Ιονίων νήσων που έχει κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ .
  Συμφωνούμε απόλυτα ότι η αυθαίρετη δόμηση πρέπει να σταματήσει και πιστεύουμε ότι με τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών αλλά και με τους ελεγκτές δόμησης αυτό πλέων είναι δεδομένο. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι για τις μέχρι τώρα αυθαιρεσίες φέρει ένα μεγάλο μέρος ευθύνης και το κράτος. Πρέπει λοιπόν ο νόμος αυτός που σήμερα είναι σε διαβούλευση να σηκώσει το βάρος όλων των αμαρτιών των προηγούμενων ετών και να δώσει οριστική λύση σε όλα τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.

 • 21 Απριλίου 2013, 11:12 | Α.Γ

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 8 αναστέλλεται η εξαιρείται η κατεδάφιση όλων των κτισμάτων με μόνο κριτήριο την επιτρεπόμενη χρήση της περιοχής (Ο.Τ) κατά το χρόνο, έκδοσης της οικοδομικής αδείας,ανέγερσης του κτίσματος ,εγκατάστασης των χρήσης και της ισχύουσας σήμερα χρήσης.
  Ο προηγούμενος περιορισμός θα έχει ως συνέπεια να υπάγονται στην ρύθμιση κτίσματα σε οικόπεδα που δεν επιτρέπεται η δόμηση ,έχουν ανεγερθεί δηλαδή καθ υπέρβαση των πολεοδομικών διατάξεων (αρτιότητα, συντελεστή δόμησης, κάλυψης ,ύψους πλαγίων αποστάσεων) και να εξαιρούνται,κτίσματα με οικοδομική άδεια , αλλά με χρήση μη επιτρεπόμενη στην περιοχή,
  Ειδικότερα σε εντός σχεδίου περιοχές υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις σε κάθε πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου αλλά και περιορισμός στην επιφάνεια κάποιας χρήσης.
  Κατόπιν αυτών προτείνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 να διευκρινισθεί ότι επιτρεπόμενη χρήση στην περιοχή είναι η ισχύουσα κατά το χρόνο, τακτοποίησης, έκδοσης της οικοδομικής αδείας, ανέγερσης,εγκατάστασης , ανεξάρτητα από το όριο της επιφάνειας η την θέση που καθορίζεται από τις πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής.
  Για τις εκτός σχεδίου περιοχές πρέπει να διευκρινισθεί εάν, στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται όλα τα κτίρια που βρίσκονται εκτός των περιοχών του άρθρου 2 παρ.1.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:31 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ Ο ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΧΩ ΔΥΟ ΟΜΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Ο ΕΝΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ) ΚΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΜΟΡΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ.

 • 18 Απριλίου 2013, 20:28 | stella

  Η διατύπωση του προτελευταίου εδαφίου όπου ορίζεται οτι : «Θεωρείται ότι η χρήση δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας εφόσον κατά τις κείμενες διατάξεις νομίμως χορηγήθηκε άδεια κατά παρέκκλιση της χρήσης γης της περιοχής.» είναι δυσνόητη.

 • 18 Απριλίου 2013, 20:55 | stelioslarisa

  Να συμπληρωθει οτι δεν απογορευοταν η συγκεκριμενη χρηση και εφοσον ειχε αδεια λειτουργιας απο οποιαδηποτε αρχη η εφοσον λειτουργει με αυτην την χρηση με νομιμη αδεια λειτουργιας απο οπιαδηποτε αρχη και να γινει ειδικη μνεια οτι οι υπηρεσιες των Δημων υποχρεουνται στην εκδοση νεων αδειων λειτουργιας εφοσον εχει γινει υπαγωγη στον παροντα νομο.

 • 18 Απριλίου 2013, 08:02 | ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ

  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
  (2θμιο σωματείο με Απόφ. Πρωτοδικείου 125/2010)
  115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
  Τηλ.:6944161115 e-mail:pespo3t@yahoo.gr

  Επί του άρθρου 17 ΄΄Μειώσεις προστίμων σε ειδικές Ομάδες πληθυσμού΄΄

  Ενώ εφαρμόζεται χωρίς εισοδηματικό κριτήριο για παλιννοστούντες και μουσουλμανική κοινότητα Θράκης και δεν εφαρμόζεται στις οικογένειες με τρία τέκνα που έχουν υποστεί την πιο σκληρή και άδικη φορομπηχτική επιδρομή στο εισόδημά τους και είναι η στήριξή τους μείζον θέμα που αφορά το δημγοραφικό πρόβλημα και την αντιμετώπισή του.Που ενδεικτικά το 2011 όι γεννήσεις έχουν κατρακυλήσει στις 80000 γεννήσεις από 117000 προ 2009.
  Γιατί δεν εφαρμόζεται την διάταξη για οικογένειες με τρία τέκνα και άνω αλλά θέτεται εισοδηματικό κριτήριο στους τριτέκνους ;

  Προτείνουμε ως εξής την παρ. 5:
  5. Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι,για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου,όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

  Και εάν πρέπει να υπάρξει κάποιο όριο σαφώς τότε ας ορισθεί 55000 ευρώ σύν 5000 ευρώ για κάθε τέκνο από το 3ο συμπεριλαμβανομένου και άνω.

  Και βεβαίως επουδενί το χαμηλό εοσόδημα των 25000 ευρώ.Εάν για λόγους που δεν τους αντιλαμβανόμασθε υπάρξει διαχωρισμός από τους πολυτέκνους(που υποτίθεται όλοι σας υποστηρίζετε την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας) τότε να ισχύσει:

  ΄΄6. Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ,για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου,όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.΄΄

  Επίσης για τις οικογένειες με τρία τέκνα και άνω να ισχύσει μείωση κατά 50% στην πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.

 • 18 Απριλίου 2013, 08:05 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Αρθρο 8
  Να συμπληρωθει οτι δεν απογορευοταν η συγκεκριμενη χρηση και εφοσον ειχε αδεια λειτουργιας απο οποιαδηποτε αρχη η εφοσον λειτουργει με αυτην την χρηση με νομιμη αδεια λειτουργιας απο οπιαδηποτε αρχη (Νομαρχια, κ.α.)