• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Μαλανδράκης' | 18 Απριλίου 2013, 13:25

    Η παράγραφος 11 του άρθρου 22 να τροποποιηθεί ως εξής : 11.Η υποπαράγραφος 3α της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται. Η υποπαράγραφος 3β της παρ.Ι.2 του άρθρου πρώτου του 4093 που αφορά έργα που έχουν σύνδεση στο δίκτυο με Υποσταθμό να παραμείνει σε ισχύ .