• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρίνα Δικαίου' | 18 Απριλίου 2013, 14:29

    Ενόψει των δυσκολιών χρηματοδότησης του έργου και ανεύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων για την κατασκευή του ,θεωρούμε ότι η ισχύς της άδειας εγκατάστασης πρέπει να ισχύει αρχικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ,ήτοι 3 τουλάχιστον ετών ,και εν συνεχεία να δύναται να παραταθεί με αίτηση μόνο του δικαιούχου για ένα επιπλέον έτος. Μία τέτοια πρόβλεψη θα διευκόλυνε χρονικά λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης την δυνατότητα κατασκευής του έργου .