• Σχόλιο του χρήστη 'rf energy' | 18 Απριλίου 2013, 15:44

    Να αφαιρεθεί στο σύνολό του διότι καταργεί τις αναπροσαρμογές στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.