• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστίνα' | 18 Απριλίου 2013, 16:28

    "...Για σταθμούς για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η σύμβαση πώλησης συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που κάθε φορά θα ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού." Η συγκεκριμένη πρόταση θα "παγώσει" πολλές επενδύσεις σε ΑΠΕ,λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης από κάποια τράπεζα μιας επένδυσης, για την οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί η ημ/νια ενεργοποίησης του σταθμού και η τότε τιμή αναφοράς του πίνακα, που μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή με υπουργική απόφαση.