• Σχόλιο του χρήστη 'Τάσος' | 18 Απριλίου 2013, 17:37

    Μετά την παρέλευση 2 ετών από την πρώτη παράταση άδειας της εγκατάστασης και 18 μηνών από τη δεύτερη παράταση, δίνεται η δυνατότητα, σε περίπτωση εκτέλεσης έργου τουλάχιστον 50% του συνόλου της επένδυσης, να μην γίνεται ανάκληση της άδειας παραγωγής και να κινείται η διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης. Προκύπτει όμως ένα μεταβατικό διάστημα όπου το έργο δεν θα έχει άδεια εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της νέας. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 6 του Ν.4062, εάν στο μεταβατικό αυτό διάστημα η οριστική προσφορά σύνδεσης λήξει ή είχε ήδη λήξει και ήταν σε ισχύ όσο ίσχυε η άδεια εγκατάστασης, τότε αυτή θα καταστεί άκυρη, ακυρώνοντας ακολούθως την σύμβαση σύνδεσης καθώς και τη σύμβαση πώλησης. Οπότε κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει σχετική πρόβλεψη.