• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Βαρσάμης' | 18 Απριλίου 2013, 20:37

    Η Ευρωπαϊκή οδηγία 72/2009 για την ανεξαρτησία των Διαχειριστών των Δικτύων σαφώς επικεντρώνεται στο ότι δεν μπορεί εργαζόμενος να έχει ταυτόχρονα οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με άλλη εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ και προφανώς αφορά προσωρινές μετακινήσεις ή ταυτόχρονης εργασίας εργαζομένων της Διοίκησης ή αυτών που με τις αποφάσεις τους μπορούν να μεροληπτήσουν υπέρ συγκεκριμένων χρηστών και να θέσουν σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του Διαχειριστή. Αυτό αποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία αλλά και από τον νόμο 4001/11. Συγκεκριμένα στο άρθρο 19 της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αναφέρεται στην ανεξαρτησία του προσωπικού και της Διοίκησης του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς αναφέρεται <>. Στον νόμο και στο άρθρο 105 παρ. 5 επαναλαμβάνεται το παραπάνω άρθρο της Οδηγίας ενώ στο άρθρο 102 παρ. 4 αναφέρεται καθαρά σε απαγόρευση παραχώρησης προσωπικού και παροχής υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και αυτό μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Με κανένα τρόπο, δεν μπορεί ο νόμος 4001/2011, που αφορά την δημιουργία των εταιρειών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ και προσαρμόζεται στην Κοινοτική Οδηγία, να ερμηνευτεί παράλογα, όπως προσπαθείτε και έτσι να αποκλείεται η δυνατότητα, για κάποιους λόγους, ένας εργαζόμενος να μετακινηθεί εντός των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ. Έτσι θα επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού σε επίπεδο Ομίλου και το όφελος των εταιρειών θα είναι μεγάλο, αφού αμέσως θα καλυφθεί το εργασιακό κενό με γνώστες του αντικειμένου και με κοινή εργασιακή και εταιρική κουλτούρα. Ως ελάχιστο θα μπορούσε να προληφθεί η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού μεταξύ των εταιρειών του ομίλου ΔΕΗ τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια έτσι ώστε ο Διαχειριστής του δικτύου της ΔΕΗ η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ( λειτουργός – συντηρητής των πάγιων της ΔΕΗ ) να μπορεί να βρει τα πατήματα του και να λειτουργεί αυτόνομα