• Σχόλιο του χρήστη 'stella' | 18 Απριλίου 2013, 20:28

    Η διατύπωση του προτελευταίου εδαφίου όπου ορίζεται οτι : "Θεωρείται ότι η χρήση δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας εφόσον κατά τις κείμενες διατάξεις νομίμως χορηγήθηκε άδεια κατά παρέκκλιση της χρήσης γης της περιοχής." είναι δυσνόητη.