• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Κολοκυθάς' | 18 Απριλίου 2013, 23:34

    Παρ. 8, (Δειγματοληπτικός Έλεγχος) Θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη ¨δύναται¨ από την φράση «Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος, ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν». Η λέξη ¨δύναμαι¨ σημαίνει, ¨μπορώ¨, ¨έχω το δικαίωμα¨ ή ¨έχω τη δικαιοδοσία¨. Ο έλεγχος από τις εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι δυνητικός. Παράλληλα, θα έπρεπε να ορισθεί το πότε θα γίνεται αυτός ο έλεγχος. Αν η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου έχει χρονικό περιθώριο και δοθούν παρατάσεις (όπως με τον Ν.4014/2011) τότε ενδέχεται να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (να έχει μεσολαβήσει αγοραπωλησία) και να μην έχει γίνει κανένας έλεγχος. Το ποσοστό δε του δειγματοληπτικού ελέγχου (τουλάχιστον 5%) είναι πάρα πολύ μικρό. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο υπόλοιπο 95% των περιπτώσεων να μην ελεγχθούν ποτέ για την ορθότητά τους. Ο έλεγχος θα πρέπει να είναι καθολικός, τουλάχιστον για να ελεγχθεί αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπάγεται στις απαγορεύσεις του νόμου (και του Ν.4014/2011).