• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΑΤΕΡΙΝΑ' | 19 Απριλίου 2013, 08:51

    "Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ". Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διατύπωση αυτής της παραγράφου και κυρίως όσον αφορά στη φράση "έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης", αφού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η άδεια δόμησης που μπορεί να εκδοθεί σε ένα ακίνητο αφορά στο σύνολο των κατασκευών που υπάρχουν σ' αυτό και δεν αφορά μεμονωμένες ιδιοκτησίες, οριζόντιες ή κάθετες. Μπορεί για την υπαγωγή στο Ν.4014 ή στον παρόντα νόμο όντως να μην λαμβάνονται υπόψιν οι αυθαίρετες κατακσευές άλλου συνιδιοκτήτη, αλλά πώς θα γίνει το ίδιο όταν κατατεθεί φάκελος για έκδοση άδειας δόμησης, όταν για την έκδοση της άδειας χρειάζεται διάγραμμα κάλυψης στο οποίο να εμφανίζονται όλα όσα υπάρχουν εντός του γηπέδου?