• Σχόλιο του χρήστη 'HEL.BI.O.' | 19 Απριλίου 2013, 08:09

    Η πρώτη παράγραφος στο συγκεκριμένο άρθρο, στην ουσία σταματά κάθε προσπάθεια την έναρξη κάθε επένδυσης. Συγκεκριμένα για τις μονάδες βιοαερίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους λόγους τους οποίους, τυχόν ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου, θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την ματαίωση όλων των επενδύσεων: 1. Βασικό αξίωμα σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο ΑΠΕ, αποτελεί η κατοχύρωση, πριν την έναρξη κατασκευής, της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος για όλη την περίοδο λειτουργίας του αλλά και για την περίοδο κατασκευής. Κάθε επιχειρηματικό πλάνο, ορίζεται και συμφωνείται, πριν την έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας. Στο επιχειρηματικό πλάνο, η τιμή πώλησης αποτελεί βασική θεμελιακή παράμετρος, η οποία καθορίζει όλους του παράγοντες που συνθέτουν το έργο. Χωρίς την τιμή πώλησης του ρεύματος είναι αδύνατον να συνταχθεί το οποιοδήποτε business plan. 2. Ανάλογα με την ισχύ της κάθε μονάδας βιοαερίου αλλά και το είδος των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, ο χρόνος κατασκευής διαφέρει. Επιπλέον, μετά την κατασκευή της μονάδας, υπάρχει το χρονικό διάστημα του commissioning, του χρόνου δηλαδή που απαιτείται για να αρχίζει να παράγεται το βιοαέριο. Ανάλογα με το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των πρώτων υλών που υπάρχουν εκείνη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή διαθέσιμα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαφέρει. Συνεπώς είναι αδύνατον να προβλέψει ο επενδυτής, την ακριβή χρονική περίοδο κατασκευής που χρειάζεται μια μονάδα βιοαερίου, παρά μόνο προσεγγιστικά. Για τον λόγο αυτό η οποιαδήποτε προοπτική αλλαγής της τιμής πώλησης κατά την περίοδο κατασκευής, αποτρέπει κάθε προσπάθεια για επένδυση 3. Βασική μέριμνα ενός επενδυτή βιοαερίου είναι η εξασφάλιση του κόστους της προμήθειας των πρώτων υλών, πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας. Το βασικό κόστος της μονάδας βιοαερίου, αυτό των πρώτων υλών, πρέπει να έχει συμβολαιοποιηθεί και μάλιστα για αρκετά χρόνια, πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας και σύνδεσης αυτής στο δίκτυο. Ετσι, για να μπορέσει ο επενδυτής να ορίσει τα κόστη των πρώτων υλών, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει τα έσοδα της μονάδας βιοαερίου από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος. 4. Κάθε επενδυτής βιοαερίου, πριν ξεκινήσει την αδειοδοτική διαδικασία, έχει σαν κύριο σκοπό την εξασφάλιση της πρώτη ύλης, και μάλιστα για τουλάχιστον μια δεκαετία, γεγονός όπου δεν υπάρχει σε καμία άλλη ΑΠΕ. Για τον λόγο αυτό, η πλειοψηφία των επενδύσεων βιοαερίου, οι οποίες διαθέτουν την χρηματοδότηση αλλά και έχουν εξασφαλίσει την πρώτη ύλη και μπορούν πραγματικά να υλοποιηθούν, να βρίσκονται ακόμα σε κάποιο στάδιο αδειοδότησης, και σίγουρα πριν την υπογράφή της σύμβασης πώλησης. Μην ξεχνάμε το γεγονός, ότι ο κλάδος παραγωγής βιοαερίου από αγροτοβιομηχανικά απόβλητα ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο του 2010. 5. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιοαέριο είναι εργοστάσια, τα οποία διέπονται από όλες τις παραμέτρους και κινδύνους της κατασκευής ενός εργοστασίου. 6. Μία επένδυση βιοαερίου, εξαρτάται από την διαθεσιμότητα και το κόστος πρώτων υλών. Αυτό και μόνο το γεγονός, στερεί από τις μονάδες βιοαερίου την εγγύηση που έχουν όλες οι άλλες ΑΠΕ, ότι η «πηγή της πρώτης ύλης» πχ αέρας, ήλιος, νερό, θα είναι διαθέσιμη συνεχώς και σε σταθερή ποσότητα. Εξαιτίας όλων των παραπάνω, κανένα τραπεζικό ίδρυμα, δεν θα δανειοδοτήσει καμία μονάδα βιοαερίου, γνωρίζοντας από την αρχή ότι υπάρχει έστω και μια μικρή περίπτωση μείωσης της τιμής πώλησης του ρεύματος. Επίσης και σύμφωνα με το πραγματικό ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας σε οργανικά απόβλητα και αγροτοβιομηχανικά υποπροϊόντα, καθώς και σύμφωνα με τιμές των ενεργειακών φυτών, η πραγματική συνολική εγκατεστημένη ισχύς από μονάδες βιοαερίου δεν θα υπερβεί τα επόμενα χρόνια τα 50 MW στην καλύτερη περίπτωση. Για τον λόγο αυτό, οι μονάδες βιοαερίου δεν αποτελούν καμία απειλή για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Απεναντίας συμβάλλουν σαν μονάδες βάσης του ηλεκτρικού δικτύου πλέον των άλλων πλεονεκτημάτων τους αναφορικά με το περιβάλλον. Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοαερίου Μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοαερίου