• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΕΒΙΚΑ Ε.Π.Ε.' | 19 Απριλίου 2013, 09:50

    Κύριοι, Θεωρούμε ότι με το άρθρο 11 ουσιαστικά καταργείται η όποια δυνατότητα επένδυσης σε ΑΠΕ καί ειδικά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (βιοαέριο).Τούτο δε, διότι κανένας δεν πρόκειται να επενδύσει η να χρηματοδοτήση μία επένδυση ύψους κατ ελάχιστον 2.5εκ. ευρώ, μη γνωρίζοντας ύστερα από δύο (2) περίπου χρόνια που θα συνδεθεί με το δίκτυο, σε τι τιμή θα πληρώνεται ανά KWh .Με τι τιμή θα συντάξει κάποιος σοβαρός επενδυτής Business plan;Με τι τιμή θα δεχτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες τεχνικο-οικονομική μελέτη γιά να την εντάξουν στον αναπτυξιακό νόμο;Συνεπώς εάν θέλουμε επενδύσεις σε ΑΠΕ πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 11 ως προς το καθορισμό της τιμής της KWh και να ισχύει αυτή που θα ισχύει όταν θα υπογράφεται η σύμβαση πώλησης. Ευχαριστούμε