• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 19 Απριλίου 2013, 09:35

    Η μη κατοχύρωση, με σύμβαση πώλησης, της τιμής μονάδος ΠΡΙΝ την κατασκευή του σταθμού, και η δυνατότητα μεταβολής αυτής με Υπουργική απόφαση, καθιστά τουλάχιστον αβέβαιη αν όχι απαγορευτική την επένδυση σε ΑΠΕ. Αν σκεφτούμε ότι η τιμή μονάδος επηρεάζει τόσο την χρηματοδότηση της επένδυση (και άρα πολύ πριν από την δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού) αφενός όσο και την εύρυθμη μελλοντική λειτουργία της. Καταλήγοντας πιστεύω ότι είναι ουσιαστικό να κατοχυρωθεί η τιμή μονάδος πριν την έναρξη κατασκευής της μονάδας.