• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Κολοκυθάς' | 19 Απριλίου 2013, 10:58

    Για την παρ. 5. Τον Ν.4014/2011 και υποθέτω και τον νέο νόμο για τα αυθαίρετα, θα τον συνυπογράψει κι ο Υπουργός Πολιτισμού. Με την υπογραφή του, αποδέχεται το ¨επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης¨. Είναι ολοφάνερο ότι, α) δεν υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στα δύο Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ και ΥΠΠΟ) και β) Οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ή καλύτερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ) δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι, η απόφαση του Υπουργού (2006) είναι λιγότερο ισχυρή σε σχέση με τον νόμο. Ας υπάρχει πρόβλεψη ώστε σε περιοχές αρμοδιότητας ΥΠΠΟ (ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, διπλοχαρακτηρισμένες περιοχές κλπ) να γνωμοδοτεί το ΥΠΠΟ για την αισθητική ένταξη του αυθαιρέτου. Να γίνεται αυστηρός έλεγχος και να σταματήσει αυτή η ¨άρνηση¨.