• Σχόλιο του χρήστη 'Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ' | 19 Απριλίου 2013, 10:16

    Λόγω της μεγάλης απόκλισης μεταξύ της μέχρι σήμερα στρεβλά υπολογιζόμενης ΟΤΣ και της μεσοσταθμικής τιμής ενέργειας από ΑΠΕ, επιβάλλεται η άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ΟΤΣ ώστε να αποφευχθεί η επιπλέον επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ τους επερχόμενους καλοκαιρινούς μήνες. Επιπλέον, ο νέος τρόπος υπολογισμού της ΟΤΣ θα πρέπει να αντανακλά το συνολικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο το μεταβλητό.