Άρθρο 08: Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 40 ν. 2773/1999

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 96 του 4001/2011 προστίθεται περίπτωση ιθ) ως ακολούθως:
«ιθ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωμών ως αντάλλαγμα για τις μονάδες παραγωγής που έχουν κατανεμηθεί.»
2. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“(α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων παραγωγής – ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ) της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν το συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.”

 • Μια δίκαια και λογική πρόταση για τη μείωση της επιβάρυνσης του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ θα ήταν η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας να μη γίνεται στη θέση του σταθμού, αλλά στο σημείο που ο σταθμός συνδέεται με το κυρίως ηλεκτρικό δίκτυο.

  Με τον τρόπο αυτό παρέχεται κίνητρο για εγκαταστάσεις σταθμών πιο κοντά στα φορτία και καταβάλλεται αντίτιμο για την ωφέλιμη ενέργεια και όχι για την παραγόμενη.

  Με το ισχύον σύστημα, ο παραγωγός πληρώνεται για την ποσότητα της ενέργειας που διοχετεύει στο δίκτυο στο σημείο της παραγωγής, με αποτέλεσμα να εισπράττει έσοδα ακόμα και για τις απώλειες που υπάρχουν για τη μεταφορά της ενέργειας αυτής στο κυρίως δίκτυο.

 • 19 Απριλίου 2013, 11:35 | Α.Κ

  Για τον Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, σε σχέση με την εξαγγελία της κατάργισης του το 2014, ΤΙΠΟΤΑ???
  Οσο για τον συντελεστή Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ),
  ΠΑΛΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!!!!!!!!!
  Αυτά και άλλα μαζί, με τον ανορθόδοξο τρόπο υπολογισμού της ΟΤΣ, είναι που δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας & ελείματα στον ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ & ΟΧΙ οι «υψιλές» τιμές που «απολαμβάνουν»
  οι ΑΠΕ.
  Μόνο με μελετημένες παρεμβάσεις στ` ανωτέρω αναφερόμενα θα μηδενίσει
  το έλλειμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και πολύ σύντομα & ΟΧΙ με
  ειδικές εκτακτες εισφορές αλληλεγγύης (βλέπε μελέτες Α.Π.Θ., Π.Κ.,
  μελέτη καθηγητη Κάπρου αλλά & πίνακες λογαριασμών ενέργειας συμβατικής & ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ)

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  από ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
  Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ
  ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ 3 – ΣΕΡΡΕΣ
  ΤΗΛ: 6972217676
  e-mail: info@spiefnserron.gr
  spiefnserron@hotmail.com
  web-site: http://www.spiefnserron.gr

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 60
  ΣΕΡΡΕΣ 19/4/2013
  Προς
  1. κ. Ευάγ. Λιβιεράτο, Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.
  2. κ. Ασ. Παπαγεωργίου, Υφυπουργό Π.Ε.Κ.Α.

  ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ « ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
  για πολλοστή φορά σε διάστημα ενός χρόνου το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί με το παρόν σχέδιο νόμου να αποτρέψει πρόχειρα και αποσπασματικά την χρεοκοπία και κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.
  Επί χρόνια οι ηγεσίες του ΥΠΕΚΑ θέσπιζαν με νόμους προνόμια για τους προμηθευτές ενέργειας και τους ηλεκτροπαραγωγούς με συμβατικά καύσιμα (ΜΑΜΚ, ΑΔΙ, ΟΤΣ, κ.α.) αγνοώντας όλες τις επιστημονικές μελέτες (ΙΟΒΕ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης) που επεσήμαιναν τις στρεβλώσεις. Στη συνέχεια με νόμους δημιούργησαν συνθήκες υπεραδειοδότησης και παραεμπορίου αδειών για τις Α.Π.Ε., με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με οικονομική κατάρρευση η ηλ. Ενέργεια της χώρας εξ αιτίας των ανωτέρω στρεβλώσεων.
  Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του Υπουργείου σας για την αντιμετώπιση του δυναμικά αυξανόμενου ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, όπως σας επεσήμαιναν οι συλλογικοί μας φορείς, γιατί δεν είχαν το θάρρος να άρουν τις υφιστάμενες στρεβλώσεις.
  Με το παρόν σχέδιο νόμου , που παρουσιάσθηκε χωρίς να συνοδεύεται από πλήρη τεχνικοοικονομική μελέτη που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του , επιχειρείται μερική άρση των στρεβλώσεων και ανακοπή του ρυθμού διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα. Παράλληλα επιβάλλονται για ακόμη μία φορά εξοντωτικές και οριζόντιες αναδρομικές εισφορές επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών, παραβιάζοντας κάθε έννοια ενωσιακού και συνταγματικού δικαίου.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν
  ΑΡΘΡΟ 1:
  Με την παραγρ.6 εξετάζονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης φωτοβολταϊκών (περιπτώσεις δ’ ,ε’, του πίνακα τιμολόγησης) που κατατίθενται έως τις 30.06.2013, ενώ με το άρθρο 9 παραγ.3 και 4 αναστέλλεται έως 31.12.2013 η υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης. Υπάρχει ασυμβατότητα των ανωτέρω άρθρων
  ΑΡΘΡΟ 8:
  Με την παραγρ. 2 , αντικαθίσταται η ΟΤΣ που ήταν η βάση υπολογισμού για τα έσοδα του λογαριασμού των ΑΠΕ από τον ΗΕΠ και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων με το συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών.
  Προτείνουμε:
  • η ΟΤΣ να αντικατασταθεί από το πλήρες κόστος των συμβατικών σταθμών που θα περιλαμβάνει και τα ΑΔΙ, ειδάλλως με τα σημερινά δεδομένα θα δημιουργείται ένα έλλειμμα στον λογαριασμό των ΑΠΕ της τάξης των 100 εκ. ευρώ το χρόνο.
  • Όπως έχουν αποδείξει όλες οι παραπάνω μελέτες και η διαχρονική εξέλιξη της ΟΤΣ, η αιτία του συνεχώς αυξανόμενου ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ ήταν η έως σήμερα στρέβλωση της ΟΤΣ που όσο μεγάλωνε η διείσδυση των ΑΠΕ τόσο μειωνόταν και αύξανε το έλλειμμα. Συνεπώς πρέπει οι προμηθευτές ενέργειας και οι συμβατικοί παραγωγοί που επωφελήθηκαν από τη στρέβλωση της ΟΤΣ και ευθύνονται για το μέχρι σήμερα έλλειμμα να αναλάβουν σε εύλογο χρόνο να καλύψουν το σωρευτικό έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.
  ΑΡΘΡΟ 9:
  Στην παραγρ. 1 πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την επιστροφή ολόκληρης της εγγυητικής επιστολής σε όσους επενδυτές υλοποίησαν εγκαίρως φωτοβολταϊκό σταθμό μικρότερης ισχύος από την προβλεπόμενη στη σύμβαση σύνδεσης.
  Στην παραγρ. 4, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σύναψης σύμβασης πώλησης εντός δύο μηνών από τη ψήφιση του νόμου σε όσους έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης και έχουν πληρώσει τους όρους σύνδεσης , δεδομένου ότι έχουν σχεδόν υλοποιήσει το έργο τους.
  Παράγρ. 8 :
  Η επιβαλλόμενη εξοντωτική έκτακτη εισφορά επί του τζίρου των φ/β (37% και 40%) που συνδέθηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4093/12 συνεχίζει όπως και η προηγούμενη να μεταφέρει ευθύνες και υποχρεώσεις στις πλάτες αυτών που εμπιστεύθηκαν την πολιτεία και τους υφιστάμενους νόμους και επένδυσαν στη χώρα σε περίοδο κρίσης. Είναι ,όπως αποδείχθηκε και η προηγούμενη αναποτελεσματική, άδικη, οριζόντια χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη το μέγεθος της μονάδος και τις εξ αυτού οικονομίες κλίμακας (μικρότερο αναλογικό κόστος κατασκευής, μικρότερο συνήθως επιτόκιο δανεισμού, κ.ά.), επιβάλλεται αναδρομικά επί υπογεγραμμένων συμβάσεων και παραβιάζει τις αρχές του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
  Την ίδια στιγμή παραμένουν στο απυρόβλητο τα φ/β του ειδικού προγράμματος (οικιακά) που αποτελούν πλέον του 20 % της εγκατεστημένης ισχύος των φ/β και δεν πληρώνουν ούτε εισφορά ούτε φόρο εισοδήματος.
  ΑΡΘΡΟ 11:
  Θεωρούμε επαρκές το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και δεν συμφωνούμε με την πρόβλεψη του συγκεκριμένου άρθρου να υπάρχει η δυνατότητα με Υπουργική απόφαση μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ να μεταβάλλονται οι τιμές της πωλούμενης ενέργειας από ΑΠΕ.
  Η οποιαδήποτε αλλαγή κατηγοριών και μεταβολή των τιμών αποζημίωσης της ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ πρέπει να εγκρίνεται από τη Βουλή.
  ΑΡΘΡΟ 22:
  Παράγραφος 10:
  Να αποσυρθεί γιατί δεν κατανοείται η σκοπιμότητα της
  Παράγραφος 12 και 13:
  Να αποσυρθούν, γιατί καταργούν την προβλεπόμενη αναθεώρηση των τιμών πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ και θα οδηγήσουν στην προοδευτική απαξίωση της απόδοσης των επενδύσεων.
  Παράγραφος 15:
  Να αποσυρθεί , γιατί απαλλάσσει αυθαίρετα, φωτογραφικά και χαριστικά ,χωρίς καμία τεκμηρίωση από την εισφορά του 10% του Ν.4093/12 που επιβλήθηκε στις υπόλοιπες ΑΠΕ , τις μονάδες ΣΗΘΥΑ που χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση πόλεων
  Επίσης να καταργηθεί και η εξαίρεση από την έκτακτη εισφορά του Ν.4093/12 των μονάδων ΣΗΘΥΑ που ασχολούνται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που θεσπίστηκε με το άρθρο 27 του Ν.4123/2013.
  Οι παραπάνω εξαιρέσεις εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και επιβαρύνουν τον λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ και πρέπει να καταργηθούν.
  ΕΠΙΛΟΓΟΣ
  Στο σχέδιο νόμου πρέπει να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω προτάσεις που θα ανακουφίσουν τους παραγωγούς από φ/β που βρίσκονται στα όρια χρεοκοπίας :
  1. Να ενοποιηθούν οι λογαριασμοί του που πληρώνουν τους παραγωγούς ενέργειας ώστε να επιβαρυνθούν όλοι το υφιστάμενο ταμειακό έλλειμμα και να μειωθεί η καθυστέρηση πληρωμών των φ/β που υπερβαίνει τις 150 ημέρες.
  2. Να κληθούν και οι δανειοδοτούσες τράπεζες που συμπεριφέρθηκαν ληστρικά στους παραγωγούς από φ/β να συνδράμουν στην ταμειακή στενότητα και να απομειώσουν τα επιτόκια των δανείων και να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής των δανείων.
  κ.κ. Υπουργοί,
  σας καλούμε να συμπεριλάβετε τις απόψεις μας στο τελικό σχέδιο που θα προσκομίσετε στη Βουλή και να προσκομίσετε πλήρη αιτιολογική έκθεση με οικονομικά στοιχεία ως προς την εξέλιξη των οικονομικών του ΛΑΓΗΕ με τα μέτρα του σχεδίου Νόμου που προτείνετε.
  Για τον Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
  Πρόεδρος

 • Λόγω της μεγάλης απόκλισης μεταξύ της μέχρι σήμερα στρεβλά υπολογιζόμενης ΟΤΣ και της μεσοσταθμικής τιμής ενέργειας από ΑΠΕ, επιβάλλεται η άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της ΟΤΣ ώστε να αποφευχθεί η επιπλέον επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ τους επερχόμενους καλοκαιρινούς μήνες.

  Επιπλέον, ο νέος τρόπος υπολογισμού της ΟΤΣ θα πρέπει να αντανακλά το συνολικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο το μεταβλητό.

 • Άρθρο 8
  Έσοδα Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 40 ν. 2773/1999

  Η παράγραφος 2 να τροποποιηθεί ως εξής:

  «2. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  “(α) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων παραγωγής – ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ) της παραγράφου 2 του άρθρου 96, κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν το συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών πλέον του εσόδου που λαμβάνουν οι σταθμοί αυτοί μέσω των αντίστοιχων Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), ανηγμένου στη μονάδα παραγόμενης ενέργειας, και να αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.»

 • 17 Απριλίου 2013, 15:49 | Χαρης

  Σε εκδήλωση του ΤΕΕ στις 19/12/12 για τις ΑΠΕ ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Γ.Γ κος Μαθιουδάκης δεσμεύθηκε εντός 2μήνου απο τότε να δώσει στη δημοσιότητα τη μελέτη που είχε κάνει το Υπουργείο σχετικά με το πως είχε υπολογισθεί η έκτακτη εισφορά στα Φ/Β και με τη οποία θα λυνόταν το πρόβλημα ρευστότητας. Φυσικά άξιος συνεχιστής των προηγούμενων αναξιόπιστων ηγεσιών του Υπουργείου ποτέ δεν έδωσε στη δημοσιότητα τη μελέτη γιατί φυσικά δεν υπήρχε… Όλες οι αποφάσεις παίρνονται υπο τη πίεση της κατάρρευσης της αγοράς στο παραπέντε. Ο καθηγητής κος Κάπρος έχει τεκμηριώσει με επιστημονικές μελέτες εδω και 5 χρόνια τη στρέβλωση που θα υπήρχε στον υπολογισμό της ΟΤΣ και γενικότερα της αγοράς ΑΠΕ αλλά κανένας Υπουργός δεν την έλαβε υπόψη με αποτέλεσμα να καλούνται οι παραγωγοί να πληρώσουν την ανικανότητα αυτών. Και σήμερα κυριολεκτικά ένα βήμα προ της κατάρρευσης της αγοράς έρχεται το Υπουργείο να διορθώσει την ΟΤΣ!!!
  Κύριοι δεν θα πληρώσουμε τίποτα αν πρώτα δεν τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι Υπουργοί και Γενικοί Γραμματεις των τελευταίων 5 χρόνων. Καλώ άμεσα τις δικαστικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην αγορά της ενέργειας της εξαπάτησης χιλιάδων επιχειρηματιών/επενδυτών.