• Σχόλιο του χρήστη 'Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ' | 19 Απριλίου 2013, 10:59

    Ο πρόσφατα δημοσιευμένος νόμος 4093/2012(ΦΕΚ 222Α), έδινε την δυνατότητα διασφάλισης της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για δώδεκα μήνες, σε έργα των οποίων η σύνδεση τους με το σύστημα απαιτούσε την κατασκευή νέου ΥΣ. Με το δεδομένο αυτό επενδυτές υπέγραψαν σχετικές συμβάσεις για την κατασκευή των έργων και την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πολύ πριν την ανάρτηση προς διαβούλευση του παρόντος νομοσχεδίου. Επιπλέον, τα εν’ λόγο έργα συνεισφέρουν με το μέγιστο δυνατό ποσοστό στην μείωση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, αφού δεν εξαιρούνται από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η κατάργηση της παραγράφου στο σύνολό της 11, ή κατ’ ελάχιστον να εξαιρούνται έργα τα οποία έχουν υπογράψεις σχετικές συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού. Κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο γίνεται στην παράταση της άδειας εγκατάστασης. Επιπλέον θα πρέπει να καταργηθούν και οι παράγραφοι 12 και 13, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αύξηση της τιμής πώλησης καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του έργου δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα των σταθμών, όπως προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις, αναπροσαρμόζονται ετησίως με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή.