• Σχόλιο του χρήστη 'Τσαλουχίδης Γ' | 19 Απριλίου 2013, 11:27

    Δεν μπορεί με μία απλή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να αλλάζουν ουσιαστικά τα δεδομένα της επένδυσης οποιαδήποτε στιγμή κατά την-αποδεδειγμένα- χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης. Το λογικό θα ήταν ο ορισμός τιμής μονάδος πριν την έναρξη της κατασκευής, ώστε να διασφαλισθεί και η εύρεση των κεφαλαίων χρηματοδότησης