• Σχόλιο του χρήστη 'RETD' | 19 Απριλίου 2013, 11:13

    Στα πλαίσια διαμόρφωσης ενός κλίματος σταθερότητας για την αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και επιτάχυνσης του αναπτυξιακού ρόλου των ΑΠΕ θα ήταν σκόπιμο στο παρόν κείμενο να εξαλειφθούν οποιαδήποτε διττά σημεία προξενούν επενδυτική αβεβαιότητα, κυρίως προς τους χρηματοδοτικούς φορείς. Έτσι, ως προς αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλε σημαντικά στο άρθρο 11 να καθοριστούν συγκεκριμένα όρια, με κριτήριο την ωριμότητα τους, για τα έργα που θα υιοθετούν τις νέες τιμές που θα ορίζει η εκάστοτε Υπουργική Απόφαση. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τα δεδομένα της επένδυσης να γίνονται συγκεκριμένα ταυτόχρονα με την ωρίμανση του έργου περιορίζοντας έτσι τους κινδύνους στην φάση της επενδυτικής απόφασης και μετέπειτα στην έγκριση χρηματοδότησης. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η αποφυγή φαινομένων εξασφάλισης χρηματοδότησης, έναρξης υλοποίησης της επένδυσης και αλλαγής των δεδομένων (τιμής πώλησης) έως την ηλέκτριση του έργου, με αποτέλεσμα ο επενδυτής να είναι εκτεθειμένος στον χρηματοδοτικό φορέα.